O ceně Aktuální ročník Vítězové Ocenění Porota Sponzoři

V kategorii Oceněný projekt byly porotou vybrány dvě práce. První z nich byla publikace mapující brněnské opomínané architektonické památky s názvem Prázdné urbánní momenty autorek Jarmily Fučíkové a Hany Sloukové z ateliéru Kopáčik. Druhým oceněnou prací byl projekt z dílny ateliéru Foretník – Ponešová s názvem Atribut města – městská struktura, jehož autory jsou Klára Vaculíková, Daniel Menšík, Anna Červenková, Terezie Javůrková, Rebeka Vrbinčíková a Karolína Kubičková.
V kategorii Nejlepší ateliér porota ocenila originální přístup a netradiční téma semestrální práce ateliéru Kristek-Sedlák.

Nejlepší ateliér
KRISTEK – SEDLÁK
Karolína Munková a Markéta Malínková
Klára Netrefová a Michaela Domiňáková
Paulína Závacká a Eva Truncová
Ludmila Jankovichová a Monika Přikrylová