Projekty

PRÁZDNÉ URBÁNNÍ MONUMENTY BRNA

Oceněný projekt XVI. CBF

Ateliér: Kopáčik

Autoři: Jarmila Fučíková, Hana Slouková

V dnešní době se v architektuře stále více odráží pomíjivost.
To, co v určitý moment považujeme za významné dílo, může záhy zůstat zapomenuto (viz amfiteátr v Mariánském údolí), nebo rovnou srovnáno se zemí (jako třeba Vlněna). Snažíme se po sobě zanechat monumenty, odkazy nebo něco, co nás přežije. Některá místa však svou architekturou, historií nebo událostmi dozrají do monumentů sami. Můžou se stát orientačním bodem (jako věž na Špitálce, pilíře v Kníničkách), skrytou dominantou (jako jsou vodojemy pod Špilberkem) nebo i smutnou připomínkou pomíjivosti (viz Smuteční síň v Židenicích či Františkánský klášter v centru).

Práce má za cíl poukázat na nenaplněné brněnské monumenty, odkrýt jejich zajímavé historické souvislosti a prostřednictvím skic a ideových návrhů přiblížit možnosti jejich opětovného využití. Za monumenty jsou v publikaci uvažovány specifické objekty a budovy ve veřejném prostoru nebo celé urbanistické útvary, které skrze svou historii promlouvají a jsou svědectvím určité doby nebo konkrétní události. Zaměřily jsme se na ty monumenty, které jsou v současnosti zapomenuté, skryté neb

o záměrně ponechané ladem.

Diskuse


Napsat komentář