Zadání ateliérů

Kratochvíl – zadání ZAN

V průběhu semestru studenti vypracují tři elementární návrhy různého měřítka, různého
účelu, prezentované různými technikami.
01) Interiér + design
„… a place where the phenomenon is worshiped.“
Zumthor — atmosféra — Husserl — fenomén — smyslovost — transcendence —
zesilovač — Patočka — zjevení — smyslnost — Kant — prožitek — Vatikánské kaple
Předmětem návrhu je vytvoření místa, rozuměj prostoru, v němž dochází ke kontaktu
s fenoménem. Konkrétní fenomén si volí sám student. Fenomén určí tvar, materiál,
konstrukci, místo, čas i děj.
Forma odevzdání: plakát 70×100 cm, model (konkrétní podoba dle domluvy)
Termín odevzdání: 1.3.2019
02) Architektura | soukromý prostor
Útočiště u brněnské přehrady
Pro 4-člennou rodinu navrhněte v souladu s místními regulativy rekreační chatu
v lokalitě brněnské přehrady.
genius loci — typologie — materiál a konstrukce — požitek — Le Cabanon
Forma odevzdání: půdorysy, řezy a pohledy 1:50; perspektiva exteriéru a interiéru;
model 1:50. Jednotná adjustace dle domluvy.
Termín odevzdání: 5.4.2019
03) Urbanismus | veřejný prostor
Piazzetta FA
Na nároží ulic Poříčí a Křížová navrhněte v místě stávající oplocené zahrady veřejnou
piazzettu včetně nového bezbariérového vstupu do Fakulty architektury a vyřešte
návaznosti na sousední objekty. Funkční náplň, mobiliář, materiálové řešení je
předmětem návrhu.
Formální odevzdání: A3 paré = průvodní zpráva, situace 1:500, půdorys 1:100,
perspektiva; vkládací model 1:100.
Termín: 10.5.2019

Diskuse


Napsat komentář