O ceně Aktuální ročník Vítězové Ocenění Porota Sponzoři

Zvláštní cena poroty:

Bc. KRISTÝNA TROJANOVÁ, 2. ročník MSP
OBÝVÁNÍ MÍSTA A PAMĚŤ PROSTORU
ateliér Kristek – Sedlák

Oceněné projekty:

Bc. BARBORA BARTOŇKOVÁ, 1. ročník MSP
POSTINDUSTRIÁLNÍ MĚSTO NA VÝCHOD OD CENTRA
vedoucí: Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D.

Bc. DAVID HELEŠIC, Bc. MAREK SVOBODA, 1. ročník MSP
KDE SE BERE TOLIK JEDU?
ateliér Kristek – Sedlák

PAVEL HODEK, DAVID MENŠÍK, MICHAL SOLÁR, ONDŘEJ ŽVAK; 3. ročník BSP
OHRANIČENÍ
vedoucí: Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D., Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D.

Bc. TEREZA HORŇASOVÁ, Bc. BARBORA KISOVÁ, Bc. JAN LANGER, 2. ročník MSP
STRACHOTÍN
vedoucí: Ing. arch. Vítězslav Nový

KRISTÍNA HUDEČKOVÁ, IVONA UHERKOVÁ; 4. ročník BSP
NA CESTĚ
vedoucí: Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D., Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D.

Bc. JAN KOZÁK, 1. ročník MSP
POSTINDUSTRIÁLNÍ MĚSTO NA VÝCHOD OD CENTRA
vedoucí: Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D.

Bc. PETRA ŠEBOVÁ, 1. ročník MSP
ŽIVÉ STRIEBRO
vedoucí: Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.

DAVID ZATLOUKAL, 4. ročník BSP
PŘEDMĚSTÍ
vedoucí: Ing. arch. Peter Jurkovič, MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D.