O ceně Aktuální ročník Vítězové Ocenění Porota Sponzoři

OCENĚNÉ PROJEKTY

BUNKER ARCHEOLOGY II / Bc. Ondřej Bělica, 5. ročník, Ing.arch. Barbora Ponešová, PhD.
Hodnocení poroty: „Je to architektura? Není to umělecké dílo v krajině? Je to vtipné, zajímavé, promyšlené… ale je to land art! A přijde nám to dobré.“

ZLOM LOMU / Bc. Lukáš Kvaššay, 1. roč. MSP., Ing. arch. Jan Mléčka
Hodnocení poroty: „Exkluzivní. Exkluzivní místo, exkluzivní program, exkluzivní řešení, exkluzivní materiály, exkluzivní vizuál i model, exkluzivní…“

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OPATOV / Bc. Filip Malý, 5. ročník, Ing. arch. Jan Sochor
Hodnocení poroty: „Líbí se nám urbanismus dvou „bytových“ domů. Vlastně by zde mohl bydlet kdokoli.  Dva solidní domy v zahradě s pevnou hranicí v místě bývalé sýpky.“

STUDENTI DO MĚSTA! / David Menšík, 2. roč., Ing. arch. Bohumila Hybská, prof. Ing. arch. Petr Pelčák
Hodnocení poroty: „Navrhovat bytový dům, respektive studentské bydlení do těsné, zastrčené uličky, na místo, které nedovoluje použít prověřené typologické vzory je těžké.  Zároveň se ale na podobném zadání dobře ukazují schopnosti architekta, tady se láme chleba.
Krásný dům s nepřiměřeným výrazem.“

STUDENTI DO MĚSTA! / Blanka Šťuříková, 2. roč., Ing. arch. Bohumila Hybská, prof. Ing. arch. Petr Pelčák
Hodnocení poroty: „Navrhovat bytový dům, respektive studentské bydlení do těsné, zastrčené uličky, na místo, které nedovoluje použít prověřené typologické vzory je těžké.  Zároveň se ale na podobném zadání dobře ukazují schopnosti architekta, tady se láme chleba.
Studentský dům s dobrou dispozicí, kvalitními společnými prostory.  Městský dům s přiměřeným výrazem.“

GHETTO JE NÁŠ DOMOV / Alexandra Sýkorová, Matěj Halinár, 5. roč., Ing. arch. Jan Kristek, PhD., Ing. arch. Jaroslav Sedlák
Hodnocení poroty: „Téma dostavby, úprav, přeměny ghetta na Cejlu je velice důležité. Zároveň ale považujeme navrhované řešení za nebezpečné. Přispívat ghettu tím, že ho dostavíme dalšími prvky, které ho utvrzují a rozvíjí jeho podobu, například rozbourání domu u vchodu, dostavění proluky skeletem, kde si každý postaví svoji buňku sám, ubourání dalších domů v rámci zlepšení průchodnosti blokem? Myslíme si, že udržitelná cesta je jiná, možná právě opačná. A právě proto, jsme tento projekt vybrali mezi deset vyvolených.“

SPOLEČENSKO-KULTURNÍ CENTRUM S RADNICÍ V BRNĚ-KOHOUTOVICÍCH / Paula Závacká, 2. roč., Ing. arch. Vítězslav Nový
Hodnocení poroty: „Radnice se nám prostě líbí, ale pochybujeme o umístění domu do souvislostí, jakoby nevěděl, kde stojí. Kam vlastně míří, odkud kam vede?“

SPECIÁLNÍ CENA

Základy architektonického navrhování /  doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.
Hodnocení poroty: „Zvláštní cenu uděluje porota Základům architektonického navrhování doc. Palackého. Porotu zejména potěšil celkový přístup vedení ateliéru. Velké ruční plány, velké modely, sádra a především samotné zadání.“