O ceně Aktuální ročník Vítězové Ocenění Porota Sponzoři

GALERIE MERTOLA / Bc. Radomír Feňo, 1. ročník MSP, Ing. arch. Jan Mléčka
Hodnocení poroty:
„Jemná linka mostu na kamenných pilířích bývalé Torre de Rio. Linka, která přemosťuje řeku a na druhém břehu se proměňuje v dynamicky zlámanou galerii nad řekou. Nové spojení, nová galerie. Jednoduchý a rázný koncept. Komponované průhledy na město ze střechy galerie, její prostor i abstraktní exteriér stavby, to vše porotu zaujalo.“

HRANICE / Petra Holíková, 3. ročník BSP, Ing.arch. Barbora Ponešová, PhD.
Hodnocení poroty:
„Kategorie:
1)    Hranice je a má být.
2)    Hranice je a nemá být.
3)    Hranice není a má být.
4)    Hranice není a nemá být.
Úvaha, kterou autorka o hranici udělala považujeme za skvělou. Nevnímá hranici jako pozitivní či negativní, ale jako nástroj, kterým může měnit situaci na vsi, městě, vlastně kdekoli. Forma hranice může být jakákoli, potok, zeď, čára na zemi.“

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OPATOV / Bc. Jakub Slováček, 1. ročník MSP, Ing. arch. Pavel Jura
Hodnocení poroty:
„Dům porotu zaujal v několika ohledech. Především vyzařuje klid a jistotu, která nám k představě stáří a jeho omezení přijde patřičná. Vtipné využití stopy původní sýpky na hraně svahu, skrytí provozního zázemí do kamenného soklu a vytvoření kvalitních okolních prostor domem druhým, který při tom je prostou repeticí prvního, nám přijde velmi chytré. Přitom je to dům současný, nebanální, který se nesnaží vstupovat do kontextu prostým kopírování sedlových střech, ale sebevědomě utváří novou situaci. Co ale porotě není po srsti je krček, který dvě části domu spojuje. Ten naopak klid ruší, banalizuje, nevyužívá zajímavé situace, kterou propojení domů nabízí. Zde dům mluví jiným jazykem než jeho zbytek.“