O ceně Aktuální ročník Vítězové Ocenění Porota Sponzoři

VÍTĚZNÉ PROJEKTY

Cabane Rambert
Bc. Martin Bělkovský (6. ročník)
vedoucí práce: prof. Ing. arch. Ivan Koleček

Ječměniště … kontinuita bez distance?
Bc. Tereza Novotná (5. ročník)
vedoucí práce: Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D., Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D.

Klášter kapucínů, Klášter minoritů, Klášter dominikánů, Koleje jezuitů
Bc. Jan Kubát, Bc. Markéta Strnková (5. ročník)
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Havliš