O ceně Aktuální ročník Vítězové Ocenění Porota Sponzoři

„Zeď“: Bc. Kristýna Trojanová, vedoucí práce: MArch. Ing. arch. Jan Kristek, Ph.D., Ing.arch. Jaroslav Sedlák

„Absolutní absence“: Bc. Norbert Obršál, vedoucí práce: Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D., Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D.

„Bežcov nemiestny sprievodca“: Bc. Alexandra Sýkorová, Bc. Matěj Halinár, vedoucí práce: MArch. Ing. arch. Jan Kristek, Ph.D., Ing.arch. Jaroslav Sedlák

„Townhouse“: Blanka Štuříková, vedoucí práce: prof. Ing. arch. Petr Pelčák, Ing. arch. Bohumila Hybská

„Mezi parkem a kostelem“: Ivana Galková, vedoucí práce: prof. Ing. arch. Petr Pelčák, Ing. arch. Bohumila Hybská

„Lávka“: Veronika Dočekalová, vedoucí práce: MgA. Ing. arch. Petr Šmídek Ph.D., Ing.arch. Nicol Gale

„Kolíska živin“: Petra Šebová, vedoucí práce: Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.