O ceně Aktuální ročník Vítězové Ocenění Porota Sponzoři

Vyhlášení probíhalo od 18 hodin pod širým nebem na dvoře fakulty. Úvodního slova a všeobecného zhodnocení vystavených projektů se ujal předseda porota, který kritikou rozhodně nešetřil. Studenti i vedoucí ateliéru si vyslechli řadu podnětů a vítězové řadu pochval. První dvě práce vysloužily svým autorům nejen jedinečné sošky, ale i řadu věcných cen a odměn.

Jedno z hlavních ocenění si odnesl za vítězný projekt „Most přes Dyji“ Jaroslav Matoušek. Návrh vznikl pod vedením Barbory Ponešové a Jana Foretníka.

Svým projektem „Bauhaus Museum Dessau“ si získali porotu studenti druhého a třetího ročníku: Veronika Dočekalová, Ondřej Mráz, Iveta Pavlíková, Jan Schleider a David Zatloukal. Vedoucím práce byl Ing. arch. Jan Sochor.