O ceně Aktuální ročník Vítězové Ocenění Porota Sponzoři

Kromě vítězů byly oceněny i další dvě práce vzniklé v ateliéru Barbory Ponešové a Jana Foretníka.

David Helešic získal uznání za projekt s názvem „Otisk“.

Markéta Mrlíková se vyznamenala svou prací „Vyhlídka pro nevědomé“.

Titul „nejlepší ateliér“ si opět odnesli Barbora Ponešová s Janem Foretníkem. Porota velmi kladně hodnotila ucelenost a srozumitelnost jejich výstavy ateliérových prací. Stejně tak i samotné vedení a zajímavost zadání.