O ceně Aktuální ročník Vítězové Ocenění Porota Sponzoři

Tradiční soutěž ateliérových prací studentů fakulty architektury se tentokrát uskutečnila ve velmi brzkém termínu – ve čtvrtek 10. 1. 2013. Studenti i pedagogové měli po Vánočních svátcích a Novoročním veselí jen málo času k mobilizaci svých architektonických schopností, aby ve svých semestrálních projektech předvedli to nejlepší. Přesto však se prokázalo, že FA VUT v Brně je plná nadaných a perspektivních mladých architektů.

K celoškolnímu hodnocení studentských projektů tentokrát byla přizvána porota ve velice zajímavém složení odborníků v oboru architektura a urbanismus. V dopoledních hodinách proběhlo zahájení hodnocení prací. Krátce před tím však byl zvolen předseda poroty, respektive předsedkyně. Této role se ujala Ing. arch. Markéta Cajthamlová – známá architekta s celou řadou realizací i pedagogickou zkušeností. Po jejím boku hodnotili projekty též architekti z praxe i pedagogické půdy: doc. Ing.arch. Zdeněk Jiran a brněnský fenomén Ing.arch. Petr Hurník. Krom těchto tří osobností posuzovali práce svých spolužáků i laureáti minulého kola soutěže – Bc. Lenka Holcnerová, Miroslava Šešulková a Daniel Struhařík.
Tato šestice měla během dne nesnadný úkol – z téměř čtyř stovek projektů vybrat tři vítězné. I přes časovou a psychickou náročnost se vše podařilo a oceněné projekty mohly být vyhlášeny během slavnostního večera téhož dne. Ceremonie se tentokrát odehrála v prostorách dvorany rektorátu VUT na Antonínské v Brně, v atmosféře připomínající éru První republiky.
Vše začalo po 18 hodině, když už ve dvoraně bylo dostatek návštěvníků a hudebníci z orchestru Gustava Broma i dobově oblečení moderátoři byli připraveni k zahájení. Náhle v celém atriu zhasla světla. Ze tmy se vynořily barevné svítící míčky poletující rytmicky vzduchem v rukou žongléra. Postupně se začala rozsvěcet světla a prostor dvorany vystoupil opět ze tmy.
Po prvním potlesku publika se chopila slova moderátorská dvojice a představila členy poroty. Následoval projev děkana fakulty architektury doc. Ing. Josefa Chybíka a projev předsedkyně poroty paní Ing. arch. Markéty Cajthamlové.
Samotné vyhlašování bylo započato udělením čestných uznání poroty dvěma analytickým projektů, které oslovily porotu svou propracovaností. Následně byly vyhlášeny oceněné práce. Nejvíce oslovil porotu návrh Pavilonu OSN v Ženevě od Bc. Adama Zezuly, který získal zvláštní cenu za poetiku.
Výherci IV. Ceny Bohuslava Fuchse se stali Bc. á s projektem Bivak v sedle, Bc. Chmel Zdeněk s návrhem umění v Českých Budějovicích a Bc. Kolář Pavel s projektem uvolněných továrních areálů.
Tři vítězové obdrželi věcné ceny od sponzorů – HP elektroniku od firmy Legia, roční předplatné časopisu ERA 21 a především hmotnou podobu ceny – sošku s umělecky ztvárněným jménem FUCHS.
Autoři oceněných projektů rovněž nezůstali zkrátka. Byly jim věnovány publikace a věcné ceny od Archiwebu. Večer dále probíhal v uvolněné atmosféře prvorepublikové hudby i dobových delikates.


VÍTĚZNÉ PROJEKTY IV. CENY BOHUSLAVA FUCHSE:

Bc. Chmel Zdeněk; 6. ročník
Res Publica II; Dům umění České Budějovice
prof. Ing.arch. Ivan Ruller

Bc. Bartková Darina; 5. ročník
Architektonický prostor; Bivak v sedle
Ing.arch. Jan Mléčka

Bc. Kolář Pavel; 6. ročník
Budoucnost uvolněných továrních areálů
prof. Ing.arch. Helena Zemánková, CSc.

OCENĚNÉ PROJEKTY:

Janoušek Martin;4. Ročník
Městský dům na Kopečné
doc. Ing.arch. Dagmar Glosová, CSc., Ing. arch. Adam Guzdek

Bělkovský Martin; 4. ročník
Městské imploze – Ponava
doc. Ing.arch. Karel Havliš

Červinková Kateřina; 4. ročník
Když jsme táhli k Jaroměři…aneb mezi městem a Labe
prof. Ing.arch. Ivan Ruller

Šimoník Luděk; 2. ročník
Dům architekta na Starém Brně
prof. Ing.arch. Petr Pelčák, Ing. Nicol Galeová, Ing.arch. Bohumila Hybská

Bc. Zezula Adam; 6. Ročník; ve spolupráci s Bc. Michalem Justem a Bc. Františkem Dlabáčem
Příběhy míst: Pavilon Organizace spojených národů v Ženevě
prof. Ing.arch. Ivan Koleček, Ing.arch. Lukáš Pecka
+ cena poroty za poetiku

Bc.  Superatová Alena; 6. Ročník
Příběhy míst:  Knihovna Sevelin, knihovna Flon
prof. Ing.arch. Ivan Koleček, Ing.arch. Lukáš Pecka

ČESTNÉ UZNÁNÍ POROTY

Bc. Ehlová Veronika, Bc. Foltýnek Jan, Bc.  Jakubíková Barbora,  Bc. Mazálek Radim, Bc. Podpleská Jana, Bc.  Holá Martina, Bc.  Goluchová Martina, 5.ročník
Místo ve středu města? Inventura stavění v MPR Brno
Prof. Ing.arch. Petr Pelčák, Ing. Nicol Galeová, Ing.arch. Bohumila Hybská

Bc. Hynková Tereza; 5. ročník
Nová nábřeží
doc. Ing.arch.Dr. Gabriel Kopáčik


Organizátorem Ceny Bohuslava Fuchse je Studentská obec Fakulty architektury (SOFA).
Sponzory akce byly firmy Legia, Archiweb, vydavatelství ERA21, vinařství Sonberk a generální sponzor SOFA – firma Bramac. Akce se konala za podpory fakulty architektury VUT v Brně.

ZDROJ
https://www.archiweb.cz/n/souteze/iv-cena-bohuslava-fuchse-slavnostni-vyhlaseni