O ceně Aktuální ročník Vítězové Ocenění Porota Sponzoři

V kategorii oceněný projekt se umístili Tatiana Uhríková, Dům u řeky, vedoucí ateliéru: Ing. Vítěslav Nový a Ing. arch. Michal Palaščák.

Dalším oceněným projektem se stala práce Pavly Nesvadbíkové, Beseda komunitní centrum Komárov, vedoucí práce doc. Ing. arch. Josef Kiszka a Ing. arch. Petr Hýl.

Třetím oceněným projektem se stala práce Vedrany Radović, Future of exhibition center, vedoucí práce: Ing. arch. Kateřina Dokoupilová Pazderková, doc. Ing.arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D., Ing. arch. Lenka Štěpánková.

Speciální cenu TON si zasloužila teoretická práce Tatiany Kobyliakové, Davida Zatloukala a Zuzany Zbellové Já a Sokol. Vedoucím práce jsou Ing. arch Nikol Gale a M.A. Svatopluk Sládeček.