O ceně Aktuální ročník Vítězové Ocenění Porota Sponzoři

Tradiční soutěž ateliérových projektů studentů fakulty architektury se uskutečnila ve čtvrtek 23. května 2013. Výstava prací se otevřela porotě pro hodnocení a nabídla jí zajímavou škálu řešených témat. Studenti i pedagogové měli možnost na této výstavě ukázat to nejlepší, co při jejich práci během semestru vzniklo. Z celodenního maratonu poroty po jednotlivých ateliérových místnostech fakulty vzešly tři vítězné a šest oceněných prací, které byly vyhlášeny ještě týž den během Slavnostního večera.
Soutěž semestrálních studentských projektů přinesla na Fakultu architektury v Brně nevšední atmosféru. Osobnostmi nabitá šestičlenná porota se v dopoledních hodinách setkala na půdě fakulty architektury a zahájila maraton po ateliérových místnostech.
Laureáti minulého kola soutěže studenti Bc. Darina Bartková, Bc. Zdeněk Chmel a Bc. Pavel Kolář, spolu s praktikujícími architekty Ing.arch. Romanem Čerbákem, Ing.arch. Yvette Vašourkovou, pod vedením předsedy komise Ing.arch. Vlado Miluniće zahájili několikahodinovou anabázi po ateliérech. Z celé škály projektů se jim podařilo vybrat několik finalistů pro postup do dalšího kola. Velmi rozhodná, zkušená porota zvolnila své nedostižné tempo až v odpoledních hodinách při výběru tří vítězných projektů. Po náročné diskuzi již byly známy výsledky a mohl být zahájen Slavnostní večer ve výtvarné dílně fakulty.
Toto společenské setkání studentů a profesorů uvedl moderátor a zahájil svým projevem děkan fakulty architektury doc. Ing. Josef Chybík, CSc. Slovy předsedy poroty Ing.arch. Vlado Miluniće a kritické Yvette Vašourkové začalo vyhlašování oceněných a vítězných projektů. V. Cenu Bohuslava Fuchse za letní semestr akademického roku 2012/2013 si odnesla dvojice studentů Kryštof Foltýn a Daniel Struhařík za práci s názvem „5+5 Obnova měst“. Ateliér vedli doc. Ing.arch. Karel Havliš, Ing.arch. Ondřej Chybík a Ing.arch. Michal Krištof. Dalším vítězným projektem, s názvem „Dům nad jezerem pod Petrovem“, oslovila porotu Veronika Tvrdá. Jejím vedoucím práce byl doc. Ing.arch. Gabriel Kopáčik, Dr. společně s Ing.arch. Milanem Šuškou a Ing.arch. Janem Šárkou. Třetím výhercem originální sošky se stala Bc. Veronika Ehlová z ateliéru prof. Ing.arch. Petra Pelčáka, Ing.arch. Nicol Gale a Ing.arch. Bohumily Hybské. Její vítězná práce nesla název „Inventura stavění v MPR Brno – Místo ve středu města?“.
Zbylých šest vyhlášených prací získalo titul „Oceněný projekt“ a rovněž věcnou odměnu.
Ceny byly rozdány a tak moderátor otevřel druhou část večera – raut a diskusi nad projekty. Hudební tóny doprovázely volnou zábavu spojenou s tancem. V prostoru výtvarné dílny vznikla neobyčejná přívětivá atmosféra.  Doufáme, že se tato nálada na fakultu opět navrátí s příštím udělováním Cen Bohuslava Fuchse.

VÍTĚZNÉ PROJEKTY V. CENY BOHUSLAVA FUCHSE:

Kryštof Foltýn + Daniel Struhařík; 3. ročník
5+5 Obnova měst
doc. Ing.arch. Karel Havliš, Ing.arch. Ondřej Chybík, Ing.arch. Michal Krištof

Veronika Tvrdá; 2. ročník
Dům nad jezerem pod Petrovem
doc. Ing.arch. Gabriel Kopáčik, Dr., Ing.arch. Milan Šuška, Ing.arch. Jan Šárka

Veronika Ehlová; 5. ročník
Inventura stavění v MPR Brno – Místo ve středu města?
prof. Ing.arch. Petr Pelčák, Ing.arch. Nicol Gale, Ing.arch. Bohumila Hybská

OCENĚNÉ PROJEKTY:

Jaroslav Matoušek + Norbert Obršál; 3. ročník
5+5 Obnova měst – Stadterneuerung
doc. Ing.arch. Karel Havliš, Ing.arch. Ondřej Chybík, Ing.arch. Michal Krištof

Lea Koncerová + Kateřina Baťková; 3. ročník
5+5 Obnova měst – Stadterneuerung
doc. Ing.arch. Karel Havliš, Ing.arch. Ondřej Chybík, Ing.arch. Michal Krištof

Oliver Kažimír; 2. ročník
Loděnice v Podzámecké zahradě
doc. Ing.arch. Josef Hrabec, CSc.

Marek Jakubík; 1. ročník
Infinity
Ing.arch. Jan Mléčka

Bc. Miloš Trenz; 5. ročník
Res Publica III – Škola základ života – ZUŠ Kopřivnice
prof. Ing.arch. Ivan Ruller

Bc. Kamila Petráková; 5. ročník
Res Publica III – Škola základ života – ZUŠ Kopřivnice
Ing.arch. Jan Sochor

Organizátorem Ceny Bohuslava Fuchse je Studentská obec Fakulty architektury (SOFA).
Sponzory akce byly firmy VIZarch, Legia, Archiweb, vydavatelství ERA21, VUT v Brně, pivovar Starobrno a generální sponzor SOFA – firma Bramac. Akce se konala za podpory Fakulty architektury VUT v Brně.

ZDROJ:
https://www.archiweb.cz/n/souteze/v-cena-bohuslava-fuchse-slavnostni-vyhlaseni