O ceně Aktuální ročník Vítězové Ocenění Porota Sponzoři

Dne 17. května 2018 se na půdě Fakulty architektury konal již XV. ročník Ceny Bohuslava Fuchse, pod záštitou děkana Fakulty architektury VUT v Brně doc. Ing. arch. Jana Hrubého, CSc.. Jedná se o soutěž o nejlepší ateliér a ateliérové projekty.
Jubilejní patnáctý ročník sebou nesel pár novinek. Abychom začlenili první ročník do kolektivu fakulty, zavedli jsme novou kategorii „Nejlepší ZAN (základy architektonického navrhování) projekt“. Další novinkou je hodnocení jednotlivých ateliérů, které by mělo pomoci studentům v rozhodování při výběru ateliéru a celkově posouvat školu výš.

Práce jsou hodnoceny šestičlennou nezávislou porotou složenou s uznávaných osobností české architektury a vybraných vítězů minulého ročníku z řad studentů.
V XV. ročníku v porotě usedli:
Mgr. Markéta Žáčková,
Ing. arch. Václav Štojdl,
Ing. arch. Pavel Martinka,
Laura Dräxler,
Ivana Galková
a Nikola Stiburková.