O ceně Aktuální ročník Vítězové Ocenění Porota Sponzoři

Dlouho očekávaná soutěž semestrálních studentských projektů přinesla na Fakultu architektury v Brně nevšední atmosféru. Pětičlenná porota se 9.2. 2012 ve 13 hodin setkala na půdě Fakulty architektury. Laureáti minulého kola soutěže studenti Martin Holý a Pavel Steuer, spolu s praktikujícími architekty – Alešem  Burianem a Ladislavem Lábusem a pod vedením předsedy komise Martina Rajniše zahájili několikahodinový maraton po ateliérech. Podařilo se jim vybrat pro postup do dalšího kola čtyřicet z více než pěti set projektů. Z tohoto počtu pak vzešlo 10 finalistů, které už vyhlášení na slavnostním večeru v aule fakulty nemohlo minout.
Toto společenské setkání studentů a profesorů odstartoval svým projevem v 18 hodin děkan Josef Chybík. Promluvil také předseda poroty Martin Rajniš a následně se k hodnoceným pracím vyjádřili i ostatní členové komise. Publikum v aule už však netrpělivě očekávalo verdikt.
Z deseti finalistů byly vybrány bez pořadí tři vítězné projekty, které se zasloužily nejen ovace publika a věcné ceny, ale především hmotnou podobu ceny. Této pocty se dostalo projektu Městské knihovny v Přerově od Miroslava Malého. Porotu též oslovila práce Františka Dlabáče pod poetickým názvem „Příběhy místa“ – Nadace Hadriánovy vily. Třetím z vítězných projektů se stal návrh kaple pro pietní území Ležáky od Petra Hudce. Zbylých sedm prací získalo titul „Oceněný projekt“ a věcnou odměnu.
Závěrečného slova se ujali členové vedení Studentské organizace Fakulty architektury. První tóny hudebního vystoupení kapely NEBEZTEBE následně odstartovaly volnou zábavu spojenou s diskusí nad projekty a ochutnávkou výtvorů kompozičně vydařeného cateringu.
Celá událost se konala z iniciativy občanského sdružení Studentské obce Fakulty architektury, za podpory samotné fakulty a řady sponzorů, kterým děkujeme!

VÍTĚZNÉ PROJEKTY
Bc. František Dlabáč – Příběhy místa – Nadace Hadriánovy vily – prof. Ing.arch. Ivan Koleček
Bc. Petr Hudec – Kaple pro pietní území Ležáky – Ing.arch. Jan Mléčka
Bc. Miroslav Malý – Městská knihovna v Přerově – prof. Ing.arch. Ivan Ruller

OCENĚNÉ PROJEKTY
Eva Bírová – Dom Hranol – Ing.arch. Jiří Marek
Bc. Kamil Koláček – Bývalá Jaselská kasárna – doc. Ing.arch. Tomáš Rusín, doc. Ing.arch. Ivan Wahla
Jan Korčák – Kostel na sídlišti – Ing.arch. Marek Štěpán
Bc. Lucie Kotková – Nadace Hadriánova vila – prof. Ing.arch. Ivan Koleček
Tereza Kvapilová – Malý velký dům – Ing.arch. Barbora Ponešová, Ph.D., Ing.arch. Jan Foretník, Ph.D.
Markéta Kvardtová – Rodinný dům Jundrov – Ing.arch. Luboš Františák, Ph.D.
Jitka Vančurová – Dům pro seniory – Ing.arch. Pavel Jura

DO DRUHÉHO KOLA POSTOUPILI
Bc. Dagmar Stéeová – Kostel na sídlišti – Ing.arch. Marek Štěpán
Marek Kříž – Domek sobě na míru – doc. Ing.arch. Iva Poslušná, Ph.D.
Bc. Radek Toman – Nadace Hadriánovy vily – prof. Ing.arch. Ivan Koleček
Bc. Daniel Markov – Nadace Hadriánovy vily – prof. Ing.arch. Ivan Koleček
Bc. Michal Just – Nadace Hadriánovy vily – prof. Ing.arch. Ivan Koleček
Bc. Karolína Mikitová – Nadace Hadriánovy vily – prof. Ing.arch. Ivan Koleček
Bc. Miloš Hradec – Nadace Hadriánovy vily – prof. Ing.arch. Ivan Koleček
Marek Bulej – Edison Revisited – prof. Ing.arch. Petr Pelčák
Ondřej Havlín – Edison Revisited – prof. Ing.arch. Petr Pelčák
Brice Desportes – Edison Revisited – prof. Ing.arch. Petr Pelčák
Bc. Pavlína Doležalová – Jaselská kasárna Brno – doc. Ing.arch. Tomáš Rusín, doc. Ing.arch. Ivan Wahla
Radek Fila – Aviatic club – Ing.arch. Petra Žalmanová, Ph.D.
Jan Foltýnek – Aviatic club – Ing.arch. Petra Žalmanová, Ph.D.
Petr Kohlhammer – The Wedge – Ing.arch. Jiří Marek
Bc. Nela Gottvaldová – Kulturní centrum Přítluky – Ing.arch. David Mikulášek
Bc. Václav Kocián – Kulturní centrum Přítluky – Ing. Vítězslav Nový
Bc. Marek Benada – Kulturní centrum Přítluky – Ing. Vítězslav Nový
Bc. Michal Hýl – Kulturní centrum Přítluky – Ing. Vítězslav Nový
Bc. Václav Kielar – Kulturní centrum Přítluky – Ing. Vítězslav Nový
Bc. Pavel Hude – Městská knihovna v Přerově – Ing.arch. Jan Sochor
Alžběta Sedláčková – Malý velký dům – Ing.arch. Jan Foretník, Ph.D.
Anna Čermáková – Malý velký dům – Ing.arch. Barbora Ponešová, Ph.D.
Miroslava Šešulková – Skautské centrum Vyškov – Ing.arch. Barbora Ponešová, Ph.D., Ing.arch. Jan Foretník, Ph.D.
Kristián Škoda – Skautské centrum Vyškov – Ing.arch. Barbora Ponešová, Ph.D., Ing.arch. Jan Foretník, Ph.D.
Michal Štancl – Rodinný dům v Jundrově – Ing.arch. Luboš Františák, Ph.D.
Jiří Slatina – Rodinný dům v Jundrově – Ing.arch. Luboš Františák, Ph.D.
Jiří Mach – Rodinný dům v Jundrově – Ing.arch. Luboš Františák, Ph.D.
Bc. Juraj Kačenka – Trenčianské nábrežie – doc. Ing.arch. Gabriel Kopáčik, Dr.
Adéla Varmužová – Ekologické bydlení v Jundrově –prof. Ing.arch. Hana Urbášková
Anna Kyšková – Ekologické bydlení v Jundrově – prof. Ing.arch. Hana Urbášková

ZDROJ:
https://www.archiweb.cz/n/domaci/ii-cena-bohuslava-fuchse-slavnostni-vyhlaseni