O ceně Aktuální ročník Vítězové Ocenění Porota Sponzoři

Soutěž semestrálních studentských projektů přinesla na Fakultu architektury v Brně opět slavnostní atmosféru. Šestičlenná porota se v ranních hodinách setkala na půdě Fakulty architektury, aby zahájila celodenní maraton v hodnocení ateliérových prací.
Laureáti minulého kola soutěže studenti Kryštof Foltýn, Veronika Tvrdá a Bc. Veronika Ehlová se podíleli na výběru vítězů spolu s odborníky z praxe M.A. Svatoplukem Sládečkem, doc. Ing.arch. Jakubem Ciglerem a Mgr. Šárkou Svobodovou. Z více než čtyř set projektů se komisi podařilo vybrat pro postup do dalšího kola přes dvacet prací. Z tohoto počtu pak vzešlo deset finalistů, které už odměna nemohla minout. Porota vybrala tři vítězné projekty, které byly spolu s ostatními finalisty vyhlášeny a oceněny během slavnostního večera.
Toto společenské setkání studentů a profesorů odstartoval svým projevem v 18 hodin děkan fakulty. Program pokračoval charismatickým úvodním slovem členů poroty. Publikum v aule již však netrpělivě očekávalo samotné vyhlášení vítězů.
Z deseti finalistů byly vybrány tři vítězné projekty bez udání pořadí, které se zasloužily nejen ovace publika a věcné ceny, ale především hmotnou podobu ceny – sošku umělecky ztvárněného slova „FUCHS“. Této pocty se dostalo projektu „Nové sídlo – MAKOVICE“ od autorské dvojice Radky Vilímkové a Martina Kůse. Vedoucím této práce byli Ing. arch. Jan Mléčka a Ing. arch. Jiří Marek.
Porotu též oslovila společná práce Veroniky Ševčíkové a Luďka Šimoníka s názvem  „Obnova měst – Stadterneuerung: BOSKOVICE“ pod vedením doc. Ing.arch. Karla Havliše, Ing.arch. Ondřeje Chybíka a  Ing.arch. Michala Krištofa. Třetím z vítězných projektů se stal návrh městské tržnice v Brně s podtitulem „Pět smyslů v architektuře“ od Bc. Petra Štukheila. Vedoucím této práce byl prof. Ing.arch. Ivan Koleček, konzultantem Ing. arch Lukáš Pecka.
Zbylých sedm prací získalo titul „Oceněný projekt“ a rovněž věcnou odměnu.
Zvláštností tohoto ročníku soutěže byla dvě samostatná ocenění. Prvním z nich byla Cena děkana fakulty architektury, kterou z finalistů volil doc. Ing. Josef Chybík. Jeho volba směřovala k projektu Res publica IV – BRNO-SEVER_vol.1,  pod vedením Ing. Vítězslava Nového. Projekt zpracoval tým studentů ve složení Bc. Šárka Červinková, Bc. Martin Janoušek, Bc. Alžbeta Filičková a Bc. Jan Havlíček . Druhou mimořádnou cenu udělila zástupkyně generálního sponzora Xella PaedDr. Hana Šimánová slečně Tereze Kvapilové za projekt městské  tržnice v Brně.
Na závěrečné slovo moderátora večera navázala volná zábava a diskuse nad projekty a spojená s hudebním doprovodem kapely „Rádobynadoby“ a ochutnávkou výtvorů kompozičně zdatného cateringu SOFA.

Organizátorem Ceny Bohuslava Fuchse je Studentská obec fakulty architektury (SOFA).
Sponzory akce byly firmy Xella, ArchiCAD, Legia, Archiweb, ERA21, Sonberk, Cadsys, Velux, Sketch up, VUT v Brně, pivovar Starobrno a generální sponzor SOFA pro rok 2014 –  společnost Xella.
Akce se konala za podpory fakulty architektury VUT v Brně.

hudba: Rádobynadoby
fotografie: Bc. Martin Vlček, Jakub Ertl
text: Ing.arch. Nina Ličková

ZDROJ:
https://www.archiweb.cz/n/souteze/vi-cena-bohuslava-fuchse-slavnostni-vyhlaseni