O ceně Aktuální ročník Vítězové Ocenění Porota Sponzoři

Dne 8. ledna 2019 se na Fakultě architektury VUT odehrál XVI. ročník studentské soutěže Cena Bohuslava Fuchse, pod záštitou děkana Fakulty architektury VUT v Brně Ing. arch. Jana Kristka, Ph.D. Soutěž má za úkol určit nejlepší studentské ateliérové projekt a nejlepší ateliér a objektivně zhodnotit úroveň fakulty.
Semestrální projekty byly posuzovány šesticí nezávislých porotců – trojicí uznávaných českých architektů a vybraných vítězů minulého ročníku soutěže z řad studentů. V letošním ročníku soutěže pozvánku k porotcování přijali děkan UMPRUM doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka, Ing. arch. Martin Jan Rosa a Ing. arch. Ada Rypl Žabičková. Z řad studentů pak Oskar Madro, Jan Albert Peřina, Bc. Miroslav Vochta.
Porota se setkala v dopoledních hodinách a poté vyrazila do prostorů fakulty, kde byly vystavené práce studentů. V první řadě si porotci prohlédli veškeré práce. Poté se začali rozhodovat, které práce pošlou do dalšího kola. Po několikahodinovém bádání a vzájemné diskuzi nad jednotlivými projekty porota určila celkové vítěze letošního ročníku soutěže.
Mezi vítězné projekty se dostaly tři práce. První z nich byl projekt s názvem „TRŽNICE!SKLENÍKY! NÁDRAŽÍ!!! HRANICE“ autorek Anny Kotlabové a Lucie Zádrapové ze 4. ročníku. Druhým projektem byla práce kolektivu studentek: Adriána Briestenská, Monika Briestenská, Adéla Hajšmanová, Marika Janíková, Magdaléna Juřicová, Klára Pešková „Město pro lidi – lidi pro město“. Oba zmíněné projekty vznikly v ateliéru Foretník – Ponešová. Třetí vítěznou prací byl projekt Steel frame as a city studentek Lenky Lackovičové, Tatiany Uhríkové a Dominiky Štefkové.

Brožura s úspěšnými projekty i hodnocením školy :