Projekty

Steel frames as a city

Vítězný projekt XVI. CBF

Ateliér: Toman

Autoři: Lenka Lackovičová, Tatiana Uhríková, Dominika Štefková

A malé mesto.

Priemyselný areál.

Odľahlé oblasti verzus centrum.

A nové nápady.

A kde inde, keď nie v Litomyšli? Toto mestečko, akoby predurčené pre netradičné a nápadité myšlienky ponúka mnoho momentov, ktoré Vás privedú k otázkam: to naozaj postavili v historickom centre? Prečo práve tu? A prečo takto? A vlastne, prečo nie. Litomyšl, napriek svojej skromnej rozlohe a mnohým momentom príjemných prekvapení nie len v architektúre, skrýva poklady aj na periférii mesta. Témou tohtosemestrového ateliéru „Steel frames as a city“ sa stal bývalý priemyselný areál, dnes slúžiaci ako sklady, a tiež návrh urbanistického riešenia priľahlej oblasti. Napriek tomu, že priemyselný areál je „tak trochu od ruky“, je nedeliteľnou súčasťou Litomyšle, a skrýva s sebe veľa doteraz neobjaveného potenciálu, ktorý sme sa rozhodli využiť v prospech mesta.

V tomto projekte sme sa podrobne venovali bývalému výrobnému areálu, ktorý dnes slúži ako sklady. V areáli sa nachádzajú tri veľké haly, v zadnej časti v blízkosti svahu ešte jeden skladovací objekt a budova lakovne, svojím vzhľadom dominujúca zadnému dvoru.

Návrh:

Prostredná, najväčšia hala predstavuje kultúrne centrum s mnohými funkciami – nájdete tu knižnicu, coworking zóny, oddychové „chill“ priestory, klubovne, kaviareň, a dokonca aj zázemie pre divadlo. Nechýbajú ani obslužné miestnosti, ktorým sme venovali znížené bočné „lode“ haly.

Hala nachádzajúca sa za prístavbou ubytovne v súčasnosti slúži ako murovaná garáž a skladisko. Novým návrhom sme sa rozhodni naviazať na súčasný objekt ubytovne a z haly vytvoriť ubytovanie hostelového typu.

Posledná z troch hál bude tvoriť významnú dominantu a bude tu vybudované kino a galéria. Charakteristickým materiálom spájajúci vzhľad všetkých troch hál je polykarbonát, ktorý vďaka svojej priesvitnosti prenesie život z vnútra hál aj do exteriéru.

V novej funkčnej štruktúre sa naskytla potreba pohyb po areáli usmerňovať a regulovať. K tomuto účelu výborne slúžia už spomínané boxy, ktoré vytvárajú hlavné vstupy hál. Tieto boxy sú celkovo štyri a vzájomne haly prepájajú, čím je umožnený pohyb po areáli napríklad len cez priestory interiéru. Okrem toho účelne regulujú využitie vnútorných dvorov medzi halami a ich rozmiestnenie dokáže vytvárať rôzne konfigurácie verejnosti prístupných, či neprístupných zón.

Diskuse


Napsat komentář