O ceně Aktuální ročník Vítězové Ocenění Porota Sponzoři

Porota se setkala v dopoledních hodinách u společné snídaně a poté se začala proplétat množstvím vystavených prací. Nejprve si prošla celou školu, aby získala celkový přehled. Při druhém kole obcházení pak porotci nominovali vybrané projekty do užšího výběru. Mezi tím, co si porota pochutnávala na domácím obědě a čerpala síly, shromáždili jsme pro lepší přehlednost nominované práce do jedné místnosti. Po tříhodinovém rozmýšlení měli porotci jasno.

V kategorii nejlepší ateliér pro letní semestr 2017/2018 zvítězil tým:
Ing. arch. Jan Hora, MgA. Barbora Hora a Ing. arch. Jan Veisser.

Hlavní ceny byly uděleny dvě – tzv. Vítězné projekty. Jednu vybojoval Oskar Madro z druhého ročníku za ateliérovou práci s názvem Mikulovské interiéry, zadání ateliéru: V bytě na maloměstě, pod vedením Ing. arch. Jana Hory, MgA. Barbory Hory a Ing. arch. Jana Veissera.

Druhým výhercem kategorie vítězný projekt se stal tým ve složení Mariany Kubové, Diany Hodulíkové, Jana Peřiny a Nikoly Pokupec za práci Brněnský trojúhelník – Sukcesivní Palimpsest II s vedoucím práce Ing. arch. Jiřím Vítkem.

Ocenění nejlepší ZAN ateliér vyhrála práce „Vila Savoy“ vytvořená týmem Anety Cvrčkové, Adély Bermellové, Marka Hlavičky a Petry Remutové a vedoucího práce Ing. Jiřího Vítka.