O ceně Aktuální ročník Vítězové Ocenění Porota Sponzoři

Hodnocení studentských prací a projektů se ujala tentokráte pětičlenná porota ve složení: Maria Topolčanská (předsedkyně poroty) teoretička a kritička architektury působící na FA STU v Bratislavě, spoluzakladatel Fakulty umění architektury v Liberci a člen legendárniho atelieru SIAL Jiří Suchomel a Tomáš Pilařz atelieru Kuba a Pilař, držitel několika nominací na Evropskou cenu za architekturu Mies van der Rohe Award. Nechyběli také zástupci z řad studentů –  laureáti z minulého semestru: Bc. Petr Hudec a Bc. Miroslav Malý.
Pro porotu začal hned z rána téměř celodenní maraton kritik a diskuzí nad téměř 300 projekty. Překvapivě rychlým úsudkem poroty se z tohoto množství návrhů podařilo vybrat 20 prací pro postup do dalšího kola, ze kterého následně vzešlo 8 finalistů, které už ocenění nemohlo minout. Mezi tyto projekty se dostali Bc. Karolína Mikitová, Bc. Hana Typltová, Jakub Ertl, Alžběta Sedláčková a trojice dam Bc. Zdeňka Sedláková, Bc. Linda Píšová a Bc. Lenka Gulačová.
Slavnostní vyhlášení výsledků se odehrálo ještě téhož dne za hojné účasti studentů a profesorů a mělo vskutku příjemnou a neformální atmosféru: tančení lidového souboru, cimbálová muzika, moderátoři odění v krojích.
S úvodním slovem vystoupila Maria Topolčanská  a za znělky cimbálové hudby vyhlásila tři vítězné projekty a pět oceněných prací.
Cenu Bohuslava Fuchse za tři nejlepší ateliérové projekty obdrželi Bc. Lenka Holcnerová za projekt „Wave overtopping – přelévání vln“ (vedoucí práce Ing. arch. Jan Mléčka), Miroslava Šešulková, Marek Petrík a Martin Surovec za projekt „Strategie pro regeneraci panelových sídlišť (vedoucí práce doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D.) a Daniel Struhařík za projekt „Mendlovo náměstí – polyfunkční objekt“ (vedoucí práce Ing. arch. Pavel Jura).
Porota byla s kvalitou prací studentů fakulty architektury spokojena. Výběr osmi finalistů nebyl obtížný. Jednalo se o práce, které skutečně vyčnívaly nad ostatními.

Cena Bohuslava Fuchse se koná z iniciativy a v režii Studentské obce Fakulty architektury, za podpory fakulty a řady sponzorů.

zdroj:
https://www.archiweb.cz/n/domaci/iii-cena-bohuslava-fuchse-slavnostni-vyhlaseni