O ceně Aktuální ročník Vítězové Ocenění Porota Sponzoři

Bc. MARTIN KLAŠKA, 1. ročník MSP
POSTINDUSTRIÁLNÍ MĚSTO NA VÝCHOD OD CENTRA
vedoucí: Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D.

BLANKA ŠTUŘÍKOVÁ, 3. ročník BSP
WONDERCEJL
ateliér Kristek – Sedlák