Projekty

MĚSTO PRO LIDI – LIDI PRO MĚSTO

Vítězná projekt XVI. CBF

Ateliér: Foretník – Ponešová

Autoři: Adriána Briestenská, Monika Briestenská, Adéla Hajšmanová, Marika Janíková, Magdaléna Juřicová, Klára Pešková

Hranice na Moravě sú odrazom ľudskej komunity. Tá tvorí jeho jednotlivé časti: sídliská, bytové a rodinné domy. Taktiež je aj obrovskou súčasťou verejných priestorov ako námestia, parky a jednotlivé ulice. A práve jednou z týchto ulíc sme sa zaoberali, konkrétne Triedou 1. mája.

V rámci nášho projektu sme usporiadali Workshop, počas ktorého sme na našich návrhoch spolupracovali s niekoľkými tamojšími obyvateľmi. Zastavovali sme, pýtali sa a nakoniec počúvali. Naším zámerom bolo ukázať, aké výsledky môže priniesť spolupráca ľudí, a tak posilniť a združiť ich komunitu a navrátiť im mesto späť. Lebo práve spoločná práca na revitalizácií ulice je snaha o prepojenie. Prepojenie vzťahu medzi ĽUĎMI a ICH MESTOM, aby sa z nich stala jedna bunka, súčasť celého organizmu, ktorý funguje.

Ulicu vnímame, ako priestor stretávania ľudí. Ako miesto, ktoré tam bolo, je a aj bude. Ako miesto, ktoré je akousi pomyselnou bránou do historického centra mesta. V rámci navrátenia jeho identity ho zbavujeme prebytočnej dopravy. Definujeme prúd áut, cyklistov a chodcov. Oddeľujeme cesty od verejných priestorov zeleňou. A vraciame pocit, že ulica patrí ľuďom.

Ku správnemu fungovaniu ulice je však potrebná aj rovnováha.

Tú riešime postupným pridávaním hmoty, aby sme doplnili chýbajúcu uličnú čiaru. Na oba konce ulice staviame dominanty ako vlastné protipóly. Ako dva hlavné chýbajúce orientačné body celého objemu ulice. Postupným stúpaním po ich vnútornom obvode prežívame históriu tohto mesta spoločne a na ich vrchole hľadíme na Triedu 1. mája. Na kľukatú cestu, ktorá prúdi v krajine a vedie ľudí v nej.

Diskuse


Napsat komentář