Projekty

ATRIBUT MĚSTA – MĚSTSKÁ STRUKTURA | Hranice

Oceněný projekt XVI. CBF

Ateliér: Foretník – Ponešová

Autoři: Klára Vaculíková, Daniel Menšík, Anna Červenková, Terezie Javůrková, Karolína Kubíčková, Rebeka Vrbinčíková

Třída 1. máje patří svou polohou k městu, svou strukturou nikoli. Není městskou ulicí. Je periferií. Nikdo netouží trávit čas na periferii. Jsme přesvědčeni, že nepomohou kosmetické úpravy. Pomůže jedině předefinování prostoru, znovuvytvoření uliční čáry a tím vnesení měřítka člověka.

Třída 1. máje, ostatně jako celé město, svádí k tomu, aby byla chápána jako oblast na jih a na sever od průtahu, který řeže město svou mimoúrovňovostí. V takovém vidění se stává severní část sevřena mezi strážnými věžemi (paneláky) a brýlemi sjezdů z průtahu skoro neřešitelná. Navíc zástavba na této ulici je tak nesourodá, že se na ni nedá navázat, kromě části u křižovatky se Zborovskou a Komenského ulicí, kde je stále stojí řadové městské domy.

Tyto okolnosti nás vedou k tomu, že v návrhu klademe důraz na vnitřní soudržnost navržené struktury. Tím chceme docílit scelení této rozředěné ulice bez jasných návazností. Vzhledem k tomu, že se jedná o velký celek je třeba dbát na diversitu míst s různým charakterem, život ve všech jeho podobách.

Měřítko člověka je vneseno.

Za dalším špalíčkem se rozprostírá park mezi osmipatrovými zdmi s rastrem oken. Další zúžení před Kunzovým náměstím představuje ulička vymezena z jedné strany blokem, uvozeným nárožími bytových domů, zbytek bloku je rozparcelován. Druhá strana ulice je tvořena kobercovou zástavbou domků, mající podzemní parkování na místě bývalého průtahu. Tato struktura se rozrůstá na východ a zaceluje řeznou ránu po průtahu. Na západě pod terénním zlomem jsou doplněny bloky rodinných domů. Průtah je nahrazen obslužnou komunikací.

Rána je zhojena.

V novém urbanistickém pojetí se stává Kunzova vila solitérem. Jako jediná historicky cenná budova dostává novou funkci s radikální dostavbou zlaté skluzavky. Skluzavka není jen vizuální rozmar. Má i úlohu v urbanismu. Auta jedoucí do centra objíždí Kunzovu vilu z levé strany. Napravo je náměstí, které začíná i ukončuje pěší zónu a sceluje celou oblast. Místo rozdělení dopravy je moment, který je třeba vytyčit. Vertikála by zde však narušovala hegemonii Kunzovy vily. Skluzavka netvoří další dominantu, naopak umocňuje Kunzovu vilu. V Kunzově vile vznikne galerie pro děti. Výstřední tvar v kombinaci se zajímavou jednoznačně cílenou náplní, může, navzdory tomu, že Hranice jsou v rámci republiky na kulturní periferii, vzbudit zájem.

Diskuse


Napsat komentář