Projekty

Brandy – manufacturing an Icon

Nejlepší ateliér XVI. CBF : KRISTEK – SEDLÁK

Autoři: Karolína Munková a Markéta Malínková

Ještě polovině v 15. století, tešně před rozšířením knihtisku, publikoval Alberti svoji
De re aedificatoria pouze jako text, protože nedůvěřoval schopnostem kopistů dodržet věrnost eventuálních kreseb. Palladio na druhou stranu vydal první „obrazovou knihu“ o architektuře v množství, které umožňoval pouze knihtisk a sám se stal nejkopírovanějším architektem historie. Příznačné je, že nepublikoval svoje projekty „tak jak se postavili“, ale „tak jak se postavit měli“. Ludwig Mies van der Rohe, když poprvé zveřejnil skici
skleněného mrakodrapu, stále pro své klienty stavěl archetypální dům se sedlovou střechou. Publikování obrazu tedy předcházelo architektuře. Fotografie Ricola Building od fotografa Iwana Baana, která pomohla proslavit architektonickou kancelář
Herzog & De Meuron, je kompozitem několika fotografií, a obrazem, který návštěvník budovy nikdy nemůže zažít. I přesto že od dob Palladia můžeme v globalizovaném světě cestovat relativně neomezeně i ekonomie a distribuce obrazů se znásobila a „Architekturu“ i dnes konzumujeme z 95% skrze obrazová média.
Brandy je mladé architektonické a designérské studio bez vstupního kapitálu na rozjezd,
které se proslavilo publikováním designu vybavení pro vlastní kancelář. Projekt je založen na strategiích kanceláří Chybík-Krištof a SENAA: Prostřednictvím mediální manipulace vytváří z generického tvarosloví kancelářského nábytku „Hobis“ ikonu.

Diskuse


Napsat komentář