Projekty

Venkovské Baroko

Nejlepší ateliér: KRISTEK – SEDLÁK

Autor: Ludmila Jankovichová a Monika Přikrylová

Projekt řeší reálnou soutěž na kulturní centrum  v komplexním situaci na rozhraní „tradiční“ vesnické zástavby a sídelní kaše rodinných domů ve Slivenci u Prahy. Začínáme představou, jakými myšlenkovými mechanismy by k zadání přistupovali analyzované kanceláře:

ORA: strategie kontext.

Vektor uvažování: Parcela (kontext) → Architektonická forma (detail) →Architektonický program

Výhody: Citlivost k okolí

Nevýhody: Problematické zvládání velikosti a „množství“

+

M2AU: Strategie „tabula rasa“

Vektor uvažování: Architektonický program → Architektonická forma (hmota) → parcela

Výhody: Zvládání velkých měřítek a „množství“

Nevýhody: Bez kontextu

Obě dvě strategie se zdají být v hybridním kontextu problematické. Strategie ORA se zdá být nekompatibilní se prostředím „sídelní kaše“ a strategie M2AU se zdá být problematická ve smyslu umísťování velkého objemu do tradičního vesnického prostředí i drobného měřítka rodinných domů. Navrhujeme proto hybridní strategii, která nám umožní zvládnout „velikost“ i „kontext“.

Diskuse


Napsat komentář