Projekty

ECLIPSE

Nejlepší ateliér: KRISTEK – SEDLÁK

Autor: Paulína Závacká

Projekt je významovou a hmotovou rekonštrukciou existujúceho panelákového bytu na sídlisku Lesná v Brne, pôvodne navrhnutým funkcionalistickými princípmi. Byt je navrhnutý pre jedeného obyvateľa. Slúži štyrom základným “funkciám”. Význam jednotlivých funkcií interpretujem antropologicky. Zatiaľ čo vo funkcionalisticky navrhnutom byte, bolo zmyslom užívania bytu akási efektivita a naplnenie základných biologických potrieb človeka v byte “antropologickom” má každá funkcia svôj rituálny význam. Pracujem s témou mystiky, okultizmu
a senzualizmu.
Priestory bytu sú prekonfigurované formou odoberania betónového materiálu použitím technológie jadrového vŕtania. Táto technológia umožňuje vytváranie vrtov kruhového prierezu rozličných priemerov zvyčajne používaných na vznik prestupov v konštrukciách. Zbytkový materiál po vŕtaní vo forme betónových valcov sa zvyčajne vyhadzuje. V projekte je zbytkový materiál po strategicky umiestnených vrtoch opäť použitý vo forme stĺpu, kuchynskej linky, postele – kolísky, nábytku na sedenie či stolovanie a fontánovej štruktúry v kúpelni. Inšipirujem sa technikami stavania z obdobia megalitickej kultúry.

Diskuse


Napsat komentář