Akce

XVI. CBF

Dne 8.1.2019 se na Fakultě architektury VUT odehrál XVI. Ročník studentské soutěže Cena Bohuslava Fuchse, pod záštitou děkana Fakulty architektury VUT v Brně Ing. arch. Jana Kristka, Ph.D. Soutěž má za úkol určit nejlepší studentské ateliérové projekt a nejlepší ateliér a objektivně zhodnotit úroveň fakulty.

Semestrální projekty byly posuzovány šesticí nezávislých porotců – trojicí uznávaných českých architektů a vybraných vítězů minulého ročníku soutěže z řad studentů. V letošním ročníku soutěže pozvánku k porotcování přijali děkan UMPRUM doc. Ing. ak. Arch. Jan Šépka, Ing. arch. Martin Jan Rosa a Ing. arch. Ada Rypl Žabičková. Z řad studentů pak Oskar Madro, Jan Albert Peřina, Bc. Miroslav Vochta.

Porota se setkala v dopoledních hodinách a poté vyrazila do prostorů fakulty, kde byly vystavené práce studentů. V první řadě si porotci prohlédli veškeré práce. Poté se začali rozhodovat, které práce pošlou do dalšího kola. Po několikahodinovém bádání a vzájemné diskuzi nad jednotlivými projekty porota určila celkové vítěze letošního ročníku soutěže.

Mezi vítězné projekty se dostaly 3 práce. První z nich byl projekt s názvem „TRŽNICE!SKLENÍKY! NÁDRAŽÍ!!! HRANICE“  autorek Anny Kotlabové a Lucie Zádrapové ze 4. ročníku. Druhým projektem byla práce kolektivu studentek: Adriána Briestenská, Monika Briestenská, Adéla Hajšmanová, Marika Janíková, Magdaléna Juřicová, Klára Pešková „Město pro lidi – lidi pro město“. Oba zmíněné projekty vznikly v ateliéru Foretník – Ponešová. Třetí vítěznou prací byl projekt  Steel frame as a city studentek Lenky Lackovičové, Tatiany Uhríkové a Dominiky Štefkové.

V kategorii Oceněný projekt byly porotou vybrány 2 práce. První z nich byla publikace mapující brněnské opomínané architektonické památky s názvem Prázdné urbánní momenty autorek Jarmily Fučíkové a Hany Sloukové z ateliéru Kopáčik. Druhým oceněnou prací byl projekt z dílny ateliéru Foretník – Ponešová s názvem Atribut města – městská struktura, jehož autory jsou Klára Vaculíková, Daniel Menšík, Anna Červenková, Terezie Javůrková, Rebeka Vrbinčíková a Karolína Kubičková.

V kategorii Nejlepší ateliér porota ocenila originální přístup a netradiční téma semestrální práce ateliéru Kristek-Sedlák.

Cenu Bohuslava Fuchse každoročně pořádá studentský spolek SOFA (Studentská obec fakulty architektury, z.s). Velice děkujeme panu děkanovi Ing. arch. Janu Kristovi, PhD. a sponzorům nejen za krásné ceny pro vítěze, ale také za důvěru a spolupráci. Velice si ji vážíme. Partneři: ERA 21,  VUT, Fakulta architektury, Národní divadlo Brno, Zázračná limonáda, TIC Brno, Legia, Kino art, FabLab Brno, Divadlo Husa na Provázku.

 

Diskuse


Napsat komentář