Akce

XIX. CBF Tisková zpráva

Devatenáctý ročník Ceny Bohuslava Fuchse nezvykle odstartoval, byť jen na omezený čas, začátek nového akademického roku. Vyhlášení tradiční studentské soutěže netradičně proběhlo ve čtvrtek 24.9.2020 na dvoře fakulty.

Díky spolupráci studentského spolku SOFA a vedení Fakulty architektury v Brně se podařilo soutěž i za současné nejisté situaci uspořádat a ocenit tak nezávislou porotou ty nejlepší projekty za uplynulý půlrok. Letos poprvé bylo možné přihlásit i projekty vypracované během  zahraniční studijní stáže.

Studentské práce hodnotili tři odborní porotci a laureáti minulého ročníku. Pozvání přijali Tomáš Pilař, Martin Pavlun a Michal Doležel. Ty doplnily autorky výherních projektů v zastoupení Magdaleny Buzové, Violy Hertelové a Evy Truncové.

Komise se sešla v dopoledních hodinách a po úvodním slovu se vydala do školních chodeb a ateliérů hodnotit vystavené práce. Počet projektů k ohodnocení byl redukován o bakalářské a diplomové práce, které mají vlastní soutěž.

Po debatě, a u většiny projektů i jednohlasé shodě, byly vybrány dva vítězné a čtyři oceněné projekty. Udělena byla taky cena nejlepšímu ateliéru a nejlepšímu ZANu. Prvním vítězným projektem, bez udání pořadí, byl alternativní návrh Fakulty architektury Elements v areálu Favu na ulici Úvoz a Údolní. Druhým vítězným projektem byl urbanistický návrh možného vývoje města Fryšták u Zlína s názvem Fryšák 1+1, Venkov 2050.

Titul “nejlepší ateliér” si odnesl ateliér Gale-Sládeček, kde porota ocenila elementární, ale palčivě aktuální, zadání, které studenti dokázali přetavit v zajímavé projekty neztrácející na originalitě, aktuálnosti i svěžím pohledu na svět.

Porota také ohodnotila celkovou úroveň jednotlivých ateliérů, na stupnici – 0 +, které byly do soutěže zapojeny. Po celkové součtu známek lze vidět, že na škole převládají ateliéry s profesionálním přístupem, což je velký pokrok oproti LS 2018. (obrázek 15)

Vítězné i oceněné projekty získaly řadu hodnotných cen, především od sponzorů a partnerů (Národní divadlo Brno, Lumion, ERA21, FA VUT v Brně, Braasi Industry, Moravská Galerie, Legia, Konsepti) této soutěže a mimořádná stipendia od Fakulty architektury.

VÝSLEDKY:

Vítězné projekty (bez udání pořadí):

Elements

Petr Malásek, Eva Macejková, Tereza Kusnierzová, Natália Pániková, Alexandra Maximová

Elements škola

Vedoucí práce: mgr. inž. arch. Szymon Rozwałka
Hodnocení poroty: (obrázek 7)

Oceňujeme experimentální přístup vedoucího ateliéru vymykající se zbytku projektů, které jsme měli možnost vidět. Pevný teoretický základ dovedla k úspěchu synergie vedoucího a jednotlivých studentů v ateliéru. Elementy architektury, jak je definoval Rem Koolhaas, daly vzniknout alternativnímu návrhu dostavby školy architektury v areálu Fakulty výtvarných umění v Brně, to vše podtrženo precizním technickým, grafickým a modelovým zpracováním.

Fryšták 1+1, Venkov 2050

Anna Šťastná, Michaela Demjanovičová

Vedoucí práce: Ing. arch. Nicol Gale, MgA. Svatopluk Sládeček

Hodnocení poroty: (obrázek 8)

Projekt zaujal porotu hned zprvu svým kvalitním grafickým zpracováním. Při bližším zkoumání byla pozitivně oceněna odvaha autorů zasáhnout novou obytnou čtvrtí i do existující struktury města Fryšták. Porota kromě jiného ocenila i detailní řešení nově vzniklých veřejných prostor, práci s přilehlou řekou a architektonické ztvárnění konkrétních obytných objektů, které mají potenciál vytvořit silný, specifický, charakter navržené oblasti. 

Oceněné projekty (bez udání pořadí):

Resort Mlýn Radostice

Dominika Hejdová, Karolína Štefková

Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc, Ing. arch. Barbora Srpková, Ing. arch. Jana Raticová

Hodnocení poroty: (obrázek 9)

Citlivá rekonstrukce rozdělena do několika fází podtrhuje genia loci a nabízí rozmanité, avšak naprosto uvěřitelné využití bývalého mlýna. Pečlivé grafické zpracování podtrhlo hlavní atributy projektu a napomohlo jeho rychlému porozumění. Porotu tento projekt zaujal především díky svému kvalitnímu zpracování, které se vymyká ostatním projektům v kategorii rekonstrukcí.

PorodNICE. Prostor prvních a posledních věcí

Bc. Klára Lanžhotská, Bc. Zuzka Brunnová

Vedoucí práce: Ing. arch. Nicol Gale, MgA. Svatopluk Sládeček

Hodnocení poroty: (obrázek 10)

Návrh nové Krajské porodnice ve Zlíně zaujal porotu především díky svému netradičnímu pohledu na problematiku stavby této typologie. Pozitivně bylo hodnoceno umístění stavby na pozemku i fakt, že půdorysná stopa budovy dala ve svém nitru vzniknout příjemnému vnitrobloku pro odpočinek a setkávání rodiček. Porotu zaujala jak zvolená oblouková silueta lůžkového oddělení, tak netradiční materiálové řešení, jehož hlavním motivem bylo střídání plného a poloprůhledného. 

Park?

Bc. Magdalena Juřicová

Vedoucí práce: Ing. arch. Jan Foretník, PhD., Ing. arch. Barbora Ponešová, PhD., Ing. arch. Kristýna Smržová

Hodnocení poroty: (obrázek 11)

Porota oceňuje přímou konfrontaci s problémovou lokalitou, vznesení otázek, zapojení veřejnosti a poskytnutí prostoru k diskuzi. Modulární systém stavby odolává nevlídnému prostředí tak, že jeho případná chybějící část může být nahrazena za nový kus, nebo může dojít k jeho částečné restrukturalizaci. 

X rooms

Bc. Adéla Šoborová

Projekt vznikl na studijní stáži na TU Graz pod vedením Andrease Lechnera a Cierto Estudio

Hodnocení poroty: (obrázek 12)

Projekt vznikl na technické univerzitě v Grazu a letos poprvé se mohly do soutěže zapojit i zahraniční projekty. Oceňujeme experimentální práci s typem bydlení a dispozicemi, které díky eliminaci chodeb do centra dění umisťují na místo televizoru jídelní stůl.

Základní jednotkou návrhu je promyšlená dispozice bytu, která se v intencích opakuje a nedává tak prostor ke vzniku nevyužitých a anonymních zákoutí a využívá tak potenciál bytového domu do maxima. 

Nejlepší ateliér:

Ateliér Gale-Sládeček 

Hodnocení poroty: (obrázek 13)

Před výběrem nejlepšího ateliéru bylo potřeba stanovit kritéria, které v této kategorii budeme hodnotit a srovnávat. Shodli jsme se, že zadání by měly otevírat rozmanité a komplexní problémy a stejně tak i úroveň všech prací by měla být vysoká. 

 Elementární zadání dokázali studenti ateliéru Gale-Sládeček přetavit v zajímavé projekty neztrácející na originalitě, aktuálnosti i svěžím pohledu na svět.

 Určitá poetika, jíž se jednotlivá řešení vyznačují, a skvělé grafické zpracování jsou dalšími pozitivy, které porotu zaujaly.

Nejlepší ZAN:

Galerie světla a dům meandr

Karina Shumlyanska

Hodnocení poroty: (obrázek 14)

Témata ZANu pro nás byla nejméně čitelná a proto bylo těžké se mezi jednotlivými pracemi zorientovat. Vnímali jsme, že výsledný projekt se hodně odvíjel od celkového zadání, ale přesto jsme se jednohlasně shodli na projektu, který svými koncepčním a výtvarným zpracováním vyčníval nad ostatními. 

Zároveň bychom chtěli vyzvednout zadání ZANU v ateliéru Radka Tomana a Vojtěcha Jemelky, kde i ostatní výstupy byly velmi povedené. 

Prezentaci ze slavnostního předávání a více fotografií naleznete po rozkliknutí odkazů.

Text: Eva Truncová, Adéla Šoborová

Foto: Eva Drbalová

 

Diskuse


Napsat komentář