Jiné

Výsledky ACTIVE HOUSE AWARD 2018

Letošní ročník Active House Award je již vyhlášen!

Předmětem soutěže byl návrh stavby či koncept s tématikou „FUTURE LIVING“. Nové formy pro bydlení měly přinést zajímavé podněty pro budoucnost bydlení jako takového, a při tom měly být v souladě s principy aktivního domu. Porota zasedala 4.12. 2018 ve složení:
Ing. arch. Zuzana Morávková (ERA 21),
prof. Ing. arch. Ján Stempel (Stempel & Tesař architekti, FA ČVUT)
a Ing. arch Klára Bukolská (VELUX).

Porota hodnotila především urbanistické, architektonické a dispoziční řešení objektů a také dosáhnutí kvalit aktivního domu a práci s přirozeným denním osvětlením.

Komentář poroty k oceněným projektům:

15457 – Lucie Hrdličková SK, FA STU BA
Projekt pracuje s tradiční strukturou vesnice, respektuje základní formy a dispoziční řešení venkovských domů. Koncept je použitelný jak k zahuštění stávající zástavby, tak doplnění zcela novou strukturou. Přirozeným způsobem pracuje se základními principy přirozeného osvětlení a větrání. Dispozice jsou funkční. Projekt nepřináší žádné zásadně nové myšlenky, ale pracuje se stávajícími, osvědčenými principy.

10449 – Pavel Juříček FA VUT
Myšlenka „co-housingu“ v řadové zástavbě představuje jednu z možných variant budoucích forem bydlení. Navržené řešení vychází z tradičních forem, které jsou možná až moc formální. Problematické se také jeví otevřené schodiště v atriu.

70173 – Lucie Blahová SK, FA STU BA
Projekt se zabývá nesmrtelným tématem sídliště, jeho zahuštění a polidštění. Využití kontejnerů v nějakém modulárním systému odpovídá logice sídliště, dispoziční řešení je zejména ve vztahu k propojení jednotlivých podlaží schodištěm problematické.

51322 – Andrej Vojtko SK, FA STU BA
Porota oceňuje komplexnost řešení problematiky, avšak výsledné řešení je zbytečně komplikované a nákladné, neboť poměr ploch pro bydlení je vzhledem k celkovému obesklenému prostoru neadekvátní a nepřináší kýžený komfort.

Odměna 15344 – Martin Horváth/ Matúš Hornyák SK, FA STU BA
Porota oceňuje zamyšlení se nad principem přenosu denního světla do vnitřních dispozic jakékoliv stavby. Autor se zamýšlí nad dostupností/nedostupností denního světla v rámci stávajících struktur.

Zdroj – facebook Active House Awards, kde rovněž můžete shlédnout fotografie 

Oceněná byla také práce studenta naší fakulty, a sice:
TŘETÍ místo získal Pavel Juříček, z VUT v Brně, fakulty architektury! Gratulujeme!

 

 

Diskuse


Napsat komentář