Projekty

Vstupte. Výuka architektury nejmladší generace na půdě školy architektury

Vítězný projekt XVIII. CBF

Autorky: Bc. Barbora Hrončeková, Bc. Natálie Ivkovičová, Bc. Viola Hertelová (5. ročník)

Vedoucí práce: Ing. arch. Jan Foretník Ph.D., Ing. arch. Barbora Ponešová Ph.D., Ing. arch. Kristýna Smržová

Abstrakt
Vstupte dovnitř, vstupme ven. Vstupme do instituce, nahlédněme za zavřené dveře, vystupme ze zažitých principů i našich zón, vstupme mezi veřejnost, diskutujme, interagujme, ovlivňujme se a vzdělávejme. Vstupme. Vstupte. Projekt Vstupte. je ateliérovou prací tria studentek magisterského programu Fakulty architektury VUT v Brně v rámci studia Ponešová-Foretník-Smržová řešící problematiku vzdělávání nejmladší generace v oblasti architektury. Vstupte. balancuje na hranici teoretické práce, nové metodiky a prostorového návrhu, přičemž pracuje s úvahou mezioborového
vícegeneračního střetu. Projekt zpracovává problematiku skrze tři základní roviny, jež se projeví i ve struktuře této knihy: sběr poznatků z metodik současně působících institucí, aplikace poznatků při vytváření alternativní formy vzdělávání a definice prostoru, v němž bude edukace probíhat. Práce nás provede širokým rozsahem témat od množství analýz, rozhovorů s dětmi, po okolnosti vzniku workshopu a vyvrcholí v závěru celého projektu jímž je prostorový návrh. Vstupte. si klade za cíl otevřít debatu nad edukací dětí a mladistvých v oblasti estetiky v rámci moderního vzdělávacího systému skrze formaci aktivit vysokých škol architektury i prostorového pojetí jejich areálů. Publikace nabízí postupy i inspirace určené nejen uměleckým
akademickým institucím, ale i pedagogům základních a středních škol a rodičům. Doufáme, že projekt Vstupte. vnese čerstvý vítr do celkové problematiky vzdělávání, uzavřených institucí i mezigeneračních problémů a nastíní jejich možná řešení. Vstupte a přesvědčte se.

Doslov
Projekt zabývající se vzděláváním v oblasti estetiky a architektury Vstupte. se vydal na cestu za hledáním ideální edukační formy pro nové generace.
Po počátečních úvahách o mezigenerační a mezioborové propasti, jež je v kontextu dnešní společnosti nejen v oboru architektura zřejmá, jsme se dostaly k tématice alternativních a přidružených forem vzdělávání dětí. Souhrnná analýza, k níž jsme následně přistoupily, nás přesvědčila o nedokonalostech i hloubce složitosti problému pojetí výuky základních a středních škol ve srovnání s institucemi nabízejícími alternativní edukační programy. Konkrétní podoba formy vzdělávání, kterou posléze navrhujeme v druhé fázi projektu, přivádí mladou generaci z řad široké veřejnosti do akademického prostředí škol architektury, kde jsou v rámci zážitkového programu seznámeni nejen se základy architektury a vnímání prostoru, avšak
stávají se i návštěvníky instituce, na jejíž chod i způsoby uvažování si mohou udělat vlastní názor. Tato úvaha byla ověřena námi uspořádaným workshopem pro děti ze ZŠ na půdě FA VUT, na němž jsme si i zároveň vyzkoušely základy práce s dětmi a nahlédly do pedagogické problematiky. Myšlenka průniku veřejnosti s akademickou institucí vrcholí definicí prostoru – třetí fází projektu –, ve kterém nejen, že by se měly odehrávat vzdělávací programy pro mladé, nýbrž jehož pojetí by mělo vycházet ze škály programů pro celou veřejnost. Široká veřejnost se skrze tyto akce bude dozvídat o projektech školy, studenti společně s akademiky budou mít naopak možnost získat kritiku své práce z neodborných kruhů. Obě strany v tomto prostoru vystoupí ze své názorové sféry i komfortní zóny a skrz vzájemnou interakci a dialog se obohatí o nové poznatky, což je účel, ke kterému celý projekt Vstupte. spěje. Vstoupili jsme společně do problematiky vzdělávání mladé generace v oblasti architektury a získali cenné poznatky. Nyní je však na čase vstoupit do reálného světa a tyto poznatky v něm aplikovat. Vstupme tedy.

 

Diskuse


Napsat komentář