Vyučující Ústavy Burza

Ústav teorie

Vedoucí: doc. Ing. arch. Hrubý Jan, CSc.

Profesoři: prof. Ing. arch. Šlapeta Vladimír, DrSc.

Kde nás najdete? V budově A, v 4. NP

Učíme ateliéry? Ne 🙁

 

Posláním ústavu je teoretická příprava studentů pro studium architektury. Vyučované předměty jsou směřovány do oblastí základů architektury, teorie a kompozice architektury, dějin architektury, dějin umění a obecné typologie. Dále je to celá škála volitelných předmětů, které doplňují a rozšiřují základní řadu. Součástí ústavu je ateliérová tvorba, která je orientovaná k praktickému ověření teoretických základů studentů a možnostem realizace v ateliérové tvorbě.
Teoretický základ ústavu se promítá nejen do výuky architektů, ale je i základnou pro výzkumnou, badatelskou a poradenskou činnost.
Ústav teorie architektury tvoří ve struktuře fakulty samostatné odborné pracoviště. Vychází z dlouhodobé tradice formování teoretické orientace nejen samotného pracoviště, ale i fakulty architektury.

 

Kdo nerozumí ničemu jinému než architektuře, nerozumí ani té.
doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.
foto:(http://www.earch.cz/cs/revue/jaroslav-drapal-kdo-nerozumi-nicemu-jinemu-nez-architekture-nerozumi-ani-te)

 

Diskuse


Napsat komentář