Vyučující Ústavy Burza

Ústav experminetu

Vedoucí: MgA. Ing. arch. Šmídek Petr, Ph.D.

Kde nás najdete? Tak různě… V budově B, v akvárku, ve 2. NP i v budově A ve 3.NP vlevo

Učíme ateliéry? Ano!

 

Nově otevřený ústav se zaměřuje na prohloubení mezioborové spolupráce architektů jak s uměleckými, tak i humanitními a technickými obory v rámci VUT, tuzemských institucí a mezinárodních partnerských organizací. Klade si otázky a hledá nové cesty architektonického vzdělávání. Je otevřený názorům mladých a začínajících tvůrců, kteří si cestu na akademickou půdu vedle své úspěšné profesní praxe teprve hledají. Pracoviště prochází neustálou obměnou. Experiment vnímá jako pokus, který je třeba neustále ověřovat a zároveň rozšiřovat poznání na poli architektury. Výuka klade vysoké nároky nejen na pedagogy, ale také aktivní a přístup studentů. Při experimentu mohou všechny zapojené strany ovlivňovat podmínky, definovat nové pravidla, utvářet hranice. Je stále se rozvíjejícím organismem otevřeným široké paletě směrů v architektonické tvorbě.

Diskuse


Napsat komentář