Vyučující Ústavy Burza

Josef Chybík

prof. Ing. Josef Chybík, CSc.

Pochází z jesenické obce Heřmanovice v okrese Bruntál.

Absolvoval SPŠ stavební v Opavě (1972), Fakultu stavební VUT v Brně (1977), postgraduální studium na Fakultě stavební STU v Bratislavě (1983), externí aspiranturu na Fakultě stavební VUT v Brně (1989) a kurz pedagogiky a psychologie na Ústavu společenských věd VUT v Brně (1997).

V roce 1997 se v oboru Konstrukce v architektuře habilitoval a v roce 2014 byl pro obor Pozemní stavby jmenován profesorem.

Pro obor Pozemní stavby je od roku 1994 autorizovaným inženýrem České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

V letech 1977 až 1994 pracoval v Obchodním projektu Brno jako projektant pozemních staveb.

Od roku 1994 působí jako učitel na FA VUT v Brně. V rozmezí let 2000-2006 a 2010-2014 byl děkanem FA VUT v Brně. Na Ústavu stavitelství FA VUT v Brně se věnuje předmětům Pozemní stavitelství III (BSP), Pozemní stavitelství IV (BSP), Stavební projekt (BSP), Konstrukce pozemních staveb (MSP) a dvěma volitelným předmětům (BSP a MSP).

Diskuse


Napsat komentář