Vyučující Ústavy Burza

Zdeněk Vejpustek

Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D.
Vzdělání:
SPSŠ Stavební ve Valašském Meziříčí (maturita); FAST VUT v Brně, obor Konstrukce a dopravní stavby, DP – Rekonstrukce kopule Kaple Cyrila a Metoděje na Radhošti (Ing.); FAST VUT v Brně, Ústav kovových a dřevěných konstrukcí, Doktorská disertační práce: Analýza spojů dřevěných konstrukcí s vkládanými styčníkovými plechy. Školitel: doc. Ing. Bohumil Straka, CSc.(Ph.D.)Pedagogická a přednášková činnost:
Dříve externista na FAST a FA VUT v Brně, v současnosti interní odborný asistent na FA VUT v Brně (zkrácený úvazek). Průběžně navíc zajišťuje externí přednášky zaměřené na dřevo a hlínu v konstrukcích (university, ČKAIT, konference atd.).

Projekční činnost:
Jednatel a vedoucí projekce firmy WaVe Structural Design s.r.o. se zaměřením na netypické dřevěné konstrukce, diagnostiku a sanaci vad dřevěných konstrukcí, spojení dřeva s dalšími přírodními materiály (kámen, hlína, sláma, konopí, ..) a kontrolu provedení dřevostaveb. V těchto oblastech spolupracuje s dalšími odborníky v ČR i v zahraničí. Autor nebo spoluautor stovek realizovaných staveb a konstrukcí, u významné části z nich se účastnil i autorského či jiného typu dozoru nad prováděním realizace.

Další činnosti spojené se stavitelstvím (výběr zásadnějších):
Dlouholeté členství v TNK 34 Dřevěné konstrukce, representace ČR na několika jednáních CEN/TC 124 Timber structures, předsednictví ve Sdružení hliněného stavitelství z.s., spolupořadatelství konference Zdravé domy, autorizace ČKAIT IS00. S kolegy z VUT v Brně se účastní jak experimentů v rámci výzkumných projektů, tak i posudků a publikační činnosti.

Stáže/pobyty/práce v zahraničí:
Velká Británie (2 měsíce), USA (3 měsíce), Finsko (7 měsíců), Irsko (6let), Nový Zéland (3měsíce). Krátkodobý pobyt ve většině zemí EU.

Diskuse


Napsat komentář