Vyučující Ústavy Burza

Martin Horáček

Doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.

Historik a teoretik architektury. Odborně se zabývá architekturou 18. až 21. století, památkovou péčí, historiografií a teorií umění a problematikou zprostředkování umění veřejnosti.

Narodil se v roce 1977 v Olomouci, od roku 2009 žije v Brně. Vystudoval teorii a dějiny výtvarného umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2001 Mgr. a PhDr., 2005 Ph.D.). V roce 2014 se habilitoval v oboru Architektura na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně. Od roku 2004 přednáší na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, od roku 2005 na Vysokém učení technickém v Brně, nejprve na Ústavu architektury Fakulty stavební a od roku 2016 na Fakultě architektury. Je členem redakčních rad odborných časopisů Zprávy památkové péče a Kultura, umění a výchova, členem Komise Ministerstva kultury pro hodnocení návrhů na prohlášení nemovitých věcí za kulturní památku a žádostí na zrušení prohlášení nemovitých věcí za kulturní památku a členem Českého národního komitétu ICOMOS (Mezinárodní rady památek a sídel), jakož i členem tří mezinárodních odborných komitétů ICOMOS (International Committee on Historic Towns and Villages – CIVVIH, International Committee on Theory and Philosophy of Conservation and Restoration – TheoPhilos a Twentieth Century Heritage International Scientific Committee – ISC20C). Je spoluzakladatelem spolku Za krásnou Olomouc a české pobočky INTBAU (International Network for Traditional Building, Architecture and Urbanism). V zahraničí přednášel mj. na Courtauld Institute of Art v Londýně a na University of Notre Dame v USA. Vedle řady kratších odborných studií publikoval tři samostatné knihy (Přesná renesance v české architektuře 19. století: Dobová diskuse o slohu, 2012; Za krásnější svět: Tradicionalismus v architektuře 20. a 21. století / Toward a More Beautiful World: Traditionalism in Architecture of the 20th and 21st Centuries, 2013; Úvod do památkové péče, 2015) a jeden rozšířený knižní překlad: Nikos A. Salingaros, Sjednocená teorie architektury: Forma, jazyk, komplexita, 2017).

Diskuse


Napsat komentář