Vyučující Ústavy Burza

Ivana Žabičková

doc.Ing. Ivana Žabičková, CSc.

Po absolvování FaSt VUT v Brně pracovala doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc. 20 let jako statik, od roku 1988 vyučuje na Fakultě architektury VUT v Brně nosné konstrukce budov. Od roku 1994 se zabývá hliněnými stavbami. V roce 2003 Iniciovala založení Sdružení hliněného stavitelství, o. s., které vedla do června 2016. Pod jejím vedením se SHS zapojilo do mezinárodní spolupráce v oboru ECVET „Learn Earth“, získalo akreditaci MŠMT k výuce rekvalifikačních kurzů „Zhotovitel hliněných staveb“, jejichž je garantem a získalo autorizaci od MPO ke kvalifikačním zkouškám řemeslníků.

Diskuse


Napsat komentář