Vyučující Ústavy Burza

Kristek – Sedlák

Kristek_Sedlák je kritický ateliér, kde každá myšlenka má svojí váhu. Změna způsobu, jakým realitu vnímáme, je i cestou, jak měnit realitu samotnou. Každé ateliérové zadání je otázkou, která nás jako vedoucí hluboce zajímá a na kterou sami předem neznáme odpověď. Nedílnou součástí každého projektu je výzkum a kritika, kde kriticismus nechápeme jako „gesto odmítnutí“, ale jako proces „analyzování a reflexe mezí“ (Foucault, 1984), ve kterých se jako architekti pohybujeme. Výzkum a kritika jsou pro nás dvě strany jedné mince. Je to způsob, jakým hledáme alternativy k současnému uvažovaní o světě i ke způsobům, jakými jej obýváme.

Jan Kristek (*1983, Kyjov) je absolventem Fakulty architektury VUT v Brně a Akademie výtvarných umění ve Vídni. Věnuje se kritické teorii a kritickému přístupu v souvislosti s plánováním měst a jejich historií. Podílel se na publikacích Boj o prostor: Architektura jako společenská praxe (Zlín, 2013), Na prahu zítřka (Brno, 2014) nebo Od chaosu k novému řádu. Počátky institucionalizovaného výzkumu v oblasti urbanismu a územního plánování v Brně (Brno, 2015).

Jaroslav Sedlák (*1982, Brno) je architekt a člen kolektivu 4AM/Fórum pro architekturu a média. Vedle architektonické praxe se věnuje kurátorským projektům a s kurátory a umělci spolupracuje na výstavních projektech, publikuje odborné texty zaměřené zejména na architekturu druhé poloviny 20. století. V současnosti působí jako pedagog na Fakultě architektury a Fakultě výtvarných umění VUT v Brně.

Diskuse


Napsat komentář