Zadání ateliérů

Sládeček – Gale – zadání ZAN

Figurkativní architektura pro začátečníky

Architektura neformální (často i neforemná) neoficiální, vždy neobvyklá. Periferie vnější i vnitřní – dvory – špinavé útroby města, přístavby, přístěnky, boudy, kůlny, šopy.

Průzkum stavbiček, které jsou výsledkem tlaku okolností: potřeb, možností a nutností. Vzniklých bez nároku na prezentaci a sebeprezentaci. Bez možnosti udělat cokoli zbytečného. Přesto však plné poezie. Jak vznikla, jak se do staveb dostala?

Potřeby-funkce

Možnosti-materiál

Nutnost-konstrukce

Výjimečnost a odlišnost, jak k ní dojít?

Krátký úkol

Storyboard k vybraným pasážím knihy „Stínadla se bouří“ zpracovaný podle fotografických referencí ulovených v terénu.

Středné dlouhý úkol

Školní dvůr, bez uliční fronty, orientace ke světovým stranám, zastavená plocha max. 16 m² navrhnete architektonický atelier pro 2 osoby, obestavěný prostor max 55 m³. Celá stavby musí být schopná dalšího rozšíření, tzn. její prvky případně materiál budou využity v dalším úkolu.

Dlouhý úkol

Stejné umístění jako předchozí úkol, stejná zastavená plocha, navrhněte atelier a ubytování pro 2 osoby, max. obestavený prostor 110 m³. V návrhu využijte všechen stavební materiál, nebo celé stavební prvky z předchozího úkolu.

Ing. arch. Svatopluk Sládeček + Ing. arch. Nicol Gale

Diskuse


Napsat komentář