Projekty

Prostor posledních věcí

Vítězný projekt XVIII. CBF

Autorky: Bc. Johana Krejčí, Bc. Magdaléna Buzová (5. ročník)

Vedoucí práce: Ing. arch. Nicol Gale, MgA. Svatopluk Sládeček

Prostor posledních věcí
Návrh nového zlínského domova důchodců s kombinovanou léčebnou dlouhodobě nemocných je založen na principu individuality. Inspiruje se teoretickým projektem „Highrise of Homes“ architekta Jamese Winese, kdy je do rámce jedné budovy vložen shluk rozmanitých domů. Do projektu je tento přístup přepsán v podobě rozličných pokojů, které jsou vloženy do rámce jednoduché blokové zástavby.

Každý z pokojů respektuje individualitu svého obyvatele. ať už se jedná o dědečka samotáře, který si cení svého soukromí, či babičku „Kelišovou“, která samotě moc neholduje a preferuje čas strávený ve společnosti ostatních rezidentů. Pro nový domov důchodců tedy došlo k vytvoření 9 typových pokojů dle různé míry interakce a mobility obyvatele.

„Rastr“ pokojů je narušen terasami, které mohou navzájem propojovat jednotlivé byty. Vzniká tak prostor k vytvoření malých sousedských komunit, které jsou reminiscencí života mimo instituci. Všechny terasy jsou opatřeny závěsy, pro dny, kdy si prostě „nechcete povídat“. Společenské místnosti oživující chodbu obytného bloku jsou rozděleny do několika podskupin tak, aby vyhovovaly každému jedinci – na komunikativní prostory a „zašívárny“. Zatímco ty komunikativní, exponované, jsou určeny velkým skupinám, „zašívárny“ byly navrženy pro jedince introvertní, kteří by rádi trávili čas mimo svůj pokoj, přesto si však zachovali pocit soukromí. Obdobná hierarchie je použita i v exteriéru, a to v případě atrií, kdy mezi jednotlivými bloky
nacházíme prostory „živé“, zatímco na severozápadě budovy, u parku, prostory „intimní“.

 

 

Diskuse


Napsat komentář