Projekty

Prostituce stigma a násilí

Oceněný projekt XVIII. CBF

Autor: Tereza Pavlíčková

Vedoucí práce: mgr inź. arch Szymon Rozwalka

Prostituce stigma a násilí
Místo intimity, něhy ale i skrytého násilí, co všechno se děje za rudými závěsy? Pokud se řekne nevěstinec, co se Vám vybaví? Ve velké většině jsou to drogy, ženy, sex a špína. Bylo pro mě důležité vzít v potaz fakt, jak společnost vnímá ženy v tomto průmyslu, sama tyto lidé nevnímám pouze jako osoby, které páchají něco deviantního. S problematikou nevěstinců jsem pracovala s faktem zda-li se dá změnit pohled na lidi kteří se živí prodejem svých těl a zda-li je na daných jedincích pácháno násilí. Dle mého průzkumu velká většina dotázaných neví nebo si myslí, že je na sexuálních pracovnících pácháno násilí.

Většinově vnímané zlo, je to které, je zřetelné na první pohled. Ženy, které pracují v nevěstinci jsou ty, které stahují muže od rodin. Chápání násilí, jako násilného činu, není ale zcela správné. Často totiž odsoudíme viníka, na kterého je nejjednodušší ukázat. Pokud se podíváme na tento problém z jiné perspektivy – objektivně, zjistíme, že ne vždy ženy nebo i muži pracují v nevěstincích dobrovolně, ne vždy jsou dodržována všechna jejich lidská práva. Jedná se často o kuplířství a obchod s bílým masem. Na druhou stranu sex je biologicky podmíněnou, základní lidskou potřebou. Proč tedy sexuální pracovnice i pracovníci jsou vylučovány na okraj společnosti a z jakého důvodu jsou pro lidskou existenci esenciálně nepřijatelné? Obrovský vliv na to měla teorie etiketizace „labeling“. Podle Howarda Beckera (1997, poprvé vyšlo 1966) pokud se na celou problematiku díváme ze sociologického úhlu pohledu, je deviantem ten, kdo od společnosti dostal nálepku deviant, nebyl schopen (či ochoten) se tomu postavit a takto byl jako deviant společností úspěšně označen. Budovy pro výkon sexuálních služeb zajišťují určitý způsob bezpečí pro prostituty/ prostitutky. Na rozdíl od pouliční prostituce. … „pohlavní styk za peníze v klubu mám víc pod kontrolou“… Ve velké většině případů by byli lidé rádi, kdyby se nevěstince nestavěly a pokud ano, tak na okraji města, aby zmizely z dohledu očí. Nevěstince jsou místa, kde se může vyskytovat velká koncentrace kriminality, ať už v blízkosti nevěstince nebo za jeho zdmi. Čím více jsou nevěstince odsunuty mimo hlavní tahy, tím více vzniká prostor pro toto rizikové chování. Čím více světla a ruchu dostaneme do temných a opuštěných uliček, tím spíše zamezíme tomuto rizikovému chování. Mým záměrem bylo vyhnout se temným koutům, kde by se mohlo rodit potencionálně násilí, ale přitom neztratit intimitu objektu, která zde hraje velice důležitou roli. Čistota geometrie a půdorysný tvar, který vychází z jednoduchého rastru 5×5 metrů a pravoúhlá forma objektů, které mají svůj daný řád. Jenom konstrukce střechy má organickou formu. Konstrukce střechy je gradientem, který udává dynamičnost celému prostoru. V nejintimnějších částech stavby je křivka střechy nejhustší, světlá výška nejvyšší a půdorys stavby je v této části nejrozšířenější. Zatímco v prostorách, kde je nižší kumulace intimity je konstrukce plynulejší a světlá výška nižší. Samotná střecha slouží jako úniková cesta, pro prostitutky. Jednotlivé objekty – pokoje žijí na společném prostoru, který mezi sebou objekty utváří. Jedna funkce by bez druhé nemohla fungovat.

Mezi sebou utváří společný prostor. Každý objekt má svoji jasně danou funkci, od šaten po pokoje pro výkon práce prostitutek. Tyto prostory jsou nejintimnější a sexualita ovlivňuje dispoziční řešení. Objekt, jehož primární funkcí je poskytování sexuálních služeb obsahuje i jiné neintimní funkce jako například kadeřnictví, sauna, spa centrum nebo zázemí pro sexuální pracovníky. Velké většině by se lidé totiž styděli, kdyby je někdo viděl pohybovat se poblíž nevěstince, natož ho navštěvovat. Stavba obsahuje vetší počet východů, pro snadnější a bezpečnější únik. Včetně hlavního vchodu, kdy zákazník prochází skrz neintimní funkce.

Diskuse


Napsat komentář