Projekty

Park?

Oceněný projekt XIX. CBF

Autorka: Bc. Magdalena Juřicová

Vedoucí práce: Ing. arch. Jan Foretník, PhD., Ing. arch. Barbora Ponešová, PhD., Ing. arch. Kristýna Smržová

V těchto místech, kde se v době předmnichovské republiky scházeli dělníci pod vedením KSČ k demonstracím proti vykořisťování, byl postaven pomník, aby připomínal oběti boje za naši spravedlivou věc.

V těchto místech, kde se dnes schází nevykořisťovaní povaleči. Lidé nespokojení, lidé nečinní. Diskutující nad problémy všedního dne – s levným vínem a krabičkou cigaret.

… není to místo, kde byste se rádi zastavili, spočinuli. Někteří ho však vnímají odlišně. Park skýtá úkryt lidem bez domova. Alkohol, drogy a prostituce jsou také součástí dění tohoto málem zapomenutého místa.

Co s tím? Záleží pouze na lidech a jejich snaze změnit situaci – vytvořit z „parku!“ opravdový park, anebo ochotě změnit pohled – přijmout toto místo i s jeho nedostatky, chápat to, jaké je … a možná přijít na řadu důležitějších problémů. Cílem návrhu není problémy řešit, pouze poukázat na prostředky, které se k jejich řešení nabízí – konverzace, diskuse, projev.

Konverzace přivádí myšlenky k životu. Je to v podstatě tvůrčí proces, jehož výsledek může být překvapivý, zcela nečekaný. Význam konverzace v tomto kontextu spočívá ve spontánně započatém rozhovoru dvou neznámých lidí. Může a nemusí vést k debatě o problémech souvisejících s místem, kde se rozhovor započal. Pokud se však dotkne tématu, jež oba považují za důležité, máme námět k diskusi.

Diskuse umožní lidem spatřit problémy v novém světle a snad také otevře možnosti k jejich řešení. Vede k nalezení společného postoje. Dočasná dřevěná konstrukce poskytne pro tuto diskusi prostor – v parku, který spolu se svým okolím ztělesňuje řadu odlišných problémů a je proto ideálním místem, kde se o nich bavit.

Projev spočívá ve vyjádření – názoru, postoje, sebe sama. Takové vyjádření lze pojmout různě – slovy, hudbou, představením. V tomto kontextu je kladen důraz na projev, jež se dotýká místních či celospolečenských problémů. Může jít také o přednesení závěrů diskuse, která proběhla dříve. Projev pravděpodobně vyvolá další diskusi, vyvstanou nové otázky a jiná neméně důležitá témata.

Diskuse


Napsat komentář