Zadání ateliérů

Palacký – Horáková – zadání ZAN

Základy architektonického navrhování, 1. ročník

vedoucí práce: doc. Ing. arch. Jiří Palacký, PhD., Ing. arch. Eva Horáková

ÚPT – Ústav prostorové tvorby

www.flickr.com/photos/palacky

Studenti v průběhu semestru vypracují několik navazujících úloh. V každém roce se zaměřujeme na ručně rýsované výkresy a tvorbu modelů z různých materiálů. V předchozích letech jsme se zaměřili na papír, bílé KAPA desky, dřevo, beton, lepenku a sádru. Úkoly jsou sestavovány individuálně podle schopností, zájmů a talentu jednotlivců ve skupině. Jsou dostatečně konkrétní, ale současně je možné se k jejich splnění vydat některou z mnoha cest. Základ tvoří tři navazující úkoly.

 

První úkol – Člověk měřítkem prostoru – zachycení pohybu v klíčových bodech. Studenti si osvojí vybrané metody kresby. Ruční techniky kresby a modelování jsou pro nás klíčové.

 

Druhý úkol – Člověk měřítkem prostoru, návrh minimálního prostoru inspirovaného pohybem bez vztahu k okolnímu prostředí v jedné a více výškových úrovních. Jeho náplní je učení se procesu převedení pohybu do formy a hmoty a do podoby koncepčního prostorového schématu, ze kterého studenti dále koncepčně čerpají a na který navazují v závěrečném úkolu.

 

Třetí úkol – návrh domu na základě konkrétního zadání a na základě rozvinutí prostorového a dispozičního konceptu pro vybraného klienta.

 

Pro náš ateliér ZAN je charakteristický tvůrčí přístup formou dokumentovaného procesu s otevřeným koncem. Studenti si vedou skicáře, kam si zaznamenávají průběh práce. V průběhu semestru uspořádáme dvě dílčí prezentace, ke kterým přizveme praktikujícího architekta z projekční kanceláře. Na závěr je uspořádána výstava prací.

 

doc. Jiří Palacký

Diskuse


Napsat komentář