Zadání ateliérů

Marek – zadání ZAN

1/ Studium architektonického kreslení, studium vybrané literatury

2/ Analýza vybraného realizovaného objektu.

Překreslení vybraného objektu do architektonických výkresů (půdorysy, řezy, pohledy, perspektiva), kresba tužkou

3/ Kompozice

Skládání sestav z daných prvků na téma jednotlivých kompozičních principů a abstraktních témat. Prostorová témata. Úvaha o měřítku tvořených sestav. Fotografický a kresebný záznam sestav.

4/ Práce s tvarem metodou adice a subtrakce

Vyhledání staveb vytvořených těmito metodami a základní skica principu hmoty tvořících jejich figuru. Vlastní tvorba na dané téma. Práce s fotografiemi, kresba tužkou, sestavení jednoduchých modelů z polystyrenu.

5/ Návrh malého objektu určeného k bydlení

Architektonická studie objektu, Architektonické výkresy a jednoduchý model návrhu v zadaném měřítku.

Ing. arch. Jiří Marek

Diskuse


Napsat komentář