Projekty

Herzlich Willkommen

Vítězný projekt XXII. CBF

Autor: Bc. Georgi Dimitrov

Vedoucí práce: Ing. arch. MArch Jan Kristek, Ph.D., Ing. arch. Jaroslav Sedlák

 

Hranice dnes chápeme jako myšlené linie přísně vymezující teritoria jednotlivých národních států. Tato koncepce vznikla na konci třicetileté války a měla tak jasně definovat pravidla hry na tehdy válkou zpustošeném starém kontinentě. S příchodem moderní doby, a především pak v průběhu 19. století, se však tyto myšlené čáry začaly postupně promítat z politických map přímo do žitého prostoru. Hranice se stala synonymem pro bariéru. Avšak společnosti se odjakživa vyvíjely oddělené nikoliv bariérou, ale gradientem – tedy přechodovou zónou, mezinárodním „kompotem“, v němž se rozdílné kultury vzájemně míchaly a obohacovaly. 

 

V Evropě postupně zmizely hraniční kontroly a s jejich koncem pustnou celnice i hraniční infrastruktura. I přes zdánlivé odstranění hranic vznikají v okolí bývalých celnic a přechodů hraniční struktury nové. Rozdílné tempo vývoje Česka a jeho západních sousedů vytvořilo schodek, který jen tak nezmizí. Rakouští zákazníci dojíždějí do Česka za levnějším zbožím a službami, Češi naopak pravidelně pendlují do Rakouska za prací a vyššími platy.

 

Na české straně se tak prostor bývalé železné opony za posledních třicet let změnil k nepoznání. Zaplavily ho duty-free shopy, kasina, outlety, night cluby a zábavní zóny. Z původní no-go zóny se stal obří zábavní park rodin i dospělých. Podobně jako zábavní parky jsou dnes příhraniční oblasti pásmem, které umožňuje člověku uniknout z každodenní reality do světa fantazie. To s sebou přináší i specifickou estetiku, papundeklovou architekturu, urbanismus kýče, která se organicky koncentruje okolo nejdůležitějších přeshraničních tahů.

 

Tato práce tak rozvíjí současnou specifickou situaci a zabývá se strategií pro vzájemné prorůstání českého a rakouského (popř. německého) území. Navržená strategie nejen, že se snaží vést ke zvyšování životní úrovně českého pohraničí, ale také i ke vzniku sídel záměrně překračující hranice a smazávající rozdíly mezi sousedícími zeměmi.

 

Komentář poroty:

Projekt vynikal před ostatními především širokým rozhledem a komplexností. Zaujalo nás protnutí ekonomického, sociálního a architektonického uvažování spojené s hledáním kvality v nekvalitě. Oceňujeme i práci s fenoménem hranic, které se časem mění a vyvíjí. 

Diskuse


Napsat komentář