Projekty

HEJT>ČIN

Vítězný projekt XXI. CBF

Autoři: Jakub Nohejl a Martin Vojtíšek
Vedoucí práce: mgr inź. arch Szymon Rozwalka

Návrh rekonstrukce bývalé přírodovědecké fakulty v srdci Hejčína reaguje na tendence k její demolici a k faktu, že jde o jednu z nejvíce nenáviděných staveb v Olomouci. Přístup k rekonverzi je jedinečný, využívá reorganizace stavebních dílců a nastiňuje obrovské možnosti konverze prefabrikovaných budov a dokazuje jejich širokou flexibilitu. Návrh vychází z analýzy struktury stavby a z pochopení její jedinečnosti. Její kvality se snažíme zachovat a dále podpořit. Návrh dává důraz na její historii a rozšiřuje možnosti jejího dalšího využití. Transformuje stávající budovu ve volně přístupnou platformu s prostory k zapůjčení komukoliv.  

Budova 

Oblast Hejčína, uprostřed níž se objekt nachází, se v současné době začíná rozvíjet a v sousedství objektu bývalé přírodovědy vyrůstají nová školská zařízení a v ÚP se počítá také s rozvojem bydlení. Rozvoj příměstské části je ovšem věc, které si všimli také místní obyvatelé, pro které je Hejčín víc než jen místo pro bydlení. S rychle rostoucím rozvojem bydlení a školství je zde však neúměrně málo občanské vybavenosti, která by sloužila místním obyvatelům. 

Koncepce 

Koncepce přestavby vycházejí zejména z faktu, že se jedná o fragment většího celku. Díky této skutečnosti a symbolice stavby jakož to díla minulého režimu, se z objektu stalo cosi nepochopeného a odpudivého. 

Rozhodli jsme se ukázat lidem tuto stavbu, která v sobě skrývá, i přes situaci své doby, mnohé kvality v novém světle a zbavit jí nepochopení a nelibosti které si nezaslouží. Je snadné odsoudit to co je staré. Když je však něco staré neznamená to automaticky ztrátu kvality. V dnešní době, kdy jsme pod vlivem předsudků a rychleného vnímání světa nuceni věci kolem nás rychle vyhodnocovat, je dobré se na chvilku zastavit a připomenou si, že první dojem není vše a že jsou věci které si zaslouží pochopení. 

 

 

Diskuse


Napsat komentář