Projekty

Hejčín – Waldorfská tělocvična

Vítězný projekt XXI. CBF

Autoři: Ivana Guzová, Barbora Kopečková, Jana Řehořová, Karolína Tichá, Jiří Zezulka
Vedoucí práce: mgr inź. arch Szymon Rozwałka

Hejčín
waldorfská tělocvična

Ačkoliv je waldorfská pedagogika v Česku běžně rozšířená, architektonické principy vycházející z této pedagogiky ještě tak pevně uchopeny nejsou. Budovy, od kterých se očekává otevřenost a přístupnost, což ostatně vychází i z filosofie této školy, bývají naopak uzavřené do sebe a veřejnosti tak na první pohled nepřístupné.
Tuto problematiku jsme se snažili zohlednit i při samotném návrhu waldorfské tělocvičny. Přestože se snažíme o maximální otevřenost a přístupnost, zohledňujeme i jistou potřebu soukromí a zabezpečení. Zároveň klademe důraz na multifunkčnost, které dosahujeme hledáním alternativních využití pro již definované prvky architektury.
Hmotově je objekt řešen metodou koláže – skládáním jednotlivých principů do jednoho celku. Pro nás byly výchozí hlavně různé formální přístupy k architektuře v průřezu historií.
Stejně tak jsme vycházeli z práce nizozemského architekta
Rema Koolhaase – Elements of Architecture, která řeší fundamentální prvky architektury a různé pohledy na ně.

Diskuse


Napsat komentář