Projekty

Fryšták 1+1

Vítězný projekt XIX. CBF

Autorky: Michala Demjanovičová, Anna Šťastná (2. + 3. ročník BSP, LS 2020)

Ateliér: Ing. arch. Nicol Gale, MgA. Svatopluk Sládeček

Malé historické městečko na úpatí Hostýnských vrchů. První zmínka o jeho existenci pochází z roku 1356. Městečko má 3700 obyvatel a leží 7 km severně od Zlína. Vzhledem k blízkosti krajského města a zachovalosti i malebnosti historické stavební struktury, budeme modelovat situaci nárůstu obyvatel a s ním související novou zástavbu a služby jí odpovídající.

Základním konceptem naší práce bylo vytvořit zástavbu, která stávající město nenaruší, ale naopak s ním vytvoří jednotný celek. Zároveň návrh podněcuje k dalšímu budoucímu růstu města v dané lokalitě a možné spojení s přilehlými menšími vesničkami. Fryštácký potok, okolo kterého se rozléhá námi navržená část, je jedním ze stěžejních prvků celého konceptu.

Záměrem projektu bylo co nejpřirozenější zapojení do kontextu stávajícího města, tedy nevytvořit jen nové satelitní městečko, jako je tomu v případě nově postavených rodinných domů v severní části Fryštáku. Snažíme se naopak přirozeně navázat na převažující typologii města a zapojit se do jeho dění pomocí nově navržených cest spojujících novou část s okolním městem a veřejných prostor, které umožňují, aby se zástavba nestala jen pouhou izolovanou částí pro bydlení na kraji města.

Zástavba se skládá z kombinace rodinných a nízkopodlažních bytových domů, které vycházejí ze stejného principu a jsou navrženy s podobným charakterem jako stávající zástavba města.

Součástí projektu bylo kromě nové zástavby také vytvoření druhého náměstí Fryštáku s odkloněnou trasou autobusové linky a tržištěm, revitalizace prostor okolo potoka a nová cyklostezka, komunitní zahrady, spojení staré budovy Panského dvora, rekonstrukce budovy staré hasičské zbrojnice a vymezení pozemku pro novou budovu školy, která souvisí s nárůstem počtu obyvatel.

Diskuse


Viktor Valíček 16. 10. 2020 21:22

Sexy

Napsat komentář