Zadání ateliérů

Foretník – Ponešová – zadání ZAN

Hlavním cílem výuky bude zprostředkování zkušenosti s návrhem architektonického prostoru různými tvůrčími postupy. V průběhu semestru budou studenti seznámeni s principy adice a subtrakce hmoty, s tvorbou raum planu či planu libre. Důraz bude kladen na vědomé zacházení s klíčovými kompozičními zásadami a jejich následnou aplikaci do konkrétního typologického zadání. Skrze několik dílčích úkolů si studenti vyzkoušejí návrh v různých architektonických měřítkách. Pedagogický přístup lze v pojetí prostoru chápat jako holistický – snahou bude naučit studenty distribuovat jednotlivé funkce do trojrozměrné reality, nejen do plochy půdorysu.

Ing. arch. BcA. Barbora Ponešová, Ph.D.
Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D.

Diskuse


Napsat komentář