Zadání ateliérů

Drápal – zadání ZAN

Výstupy výuky ZAN vedených doc. Drápalem jsou vystaveny „in natura“ na chodbě ve 4. podlaží budovy A. Pan docent nabízí možnost do nich nahlédnou s výkladem.

doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.

Diskuse


Napsat komentář